اساسی سازی حقوق خصوصی

یوسف مولائی؛ مرتضی حاجی پور

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.24710.1606

چکیده
  اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی ...  بیشتر