آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-127

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.56622.2518

چکیده
  آزادی ‌بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می‌شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می‌تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند ...  بیشتر

آثار گردآوری‌شده و اصالت

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.26850.1668

چکیده
  آثار گردآوری‌شده مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می‌شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده‌اند، بدون آن‌که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ‌های ادبی، گزیده‌‌ آثار، دفترچه‌های راهنمای تلفن و نظایر آن‌ها. از آنجایی‌که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای ...  بیشتر