نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون

مهدی رضایی؛ نیما خسروی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.25485.1628

چکیده
  ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی ...  بیشتر