نویسنده = مهدی رضایی
تعداد مقالات: 7
5. بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا

دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 97-117

10.22054/qjpl.2015.1756

مهدی رضایی


7. معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی(با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی)

دوره 15، شماره 39، تابستان 1392، صفحه 9-34

مهدی رضایی؛ محمد مهدی خسروی