دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور

محمد رضوی راد؛ ژانت بلک

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 119-141

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.36491.1967

چکیده
  ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ...  بیشتر

تأملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو

محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.34545.1913

چکیده
  در زمینه بهره‌برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان‌شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه‌های بهره‌برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش ...  بیشتر