حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز

عبدالحسین شیروی؛ مهین فلاحتی

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 133-163

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.34336.1909

چکیده
  برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه­ها، جمع­آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می­شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست­محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت­های نفتی هستند. ...  بیشتر