رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی

علیرضا ابراهیم گل؛ سید احمد طباطبایی لطفی؛ حسن خسروشاهی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 227-256

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.34842.1920

چکیده
  نهادهای معاهده­محور حقوق ­بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولت­های عضو طرح می­گردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا می­کنند. این نهادها علی­رغم عملکرد شبه­قضایی خود می­توانند به‌منظور مصون نگه­داشته شدن حقوقی که مکاتبه­کننده مدعی ...  بیشتر