حقوق همبستگی و همبستگی بین‌المللی: چالش‌های فرارو و آخرین تحولات

مصطفی میرمحمدی؛ جلال صادقی

دوره 17، شماره 49 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-132

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.2372

چکیده
  نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی ...  بیشتر