موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی

صادق ضیایی بیگدلی؛ احسان صلحی

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 181-211

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.39764.2084

چکیده
  موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده­مند کردن مقررات­گذاری دولت­ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت­ها نسبت به اعمال محدودیت­های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری ...  بیشتر