تحلیل عناصر تعهد به پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی فرامرزی

رامین یار محمدی؛ زهرا محمودی کردی

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 243-268

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.40576.2102

چکیده
  با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیب­های زیست‌محیطی فرامرزی، امروزه دولت­ها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می‌دهند. تجربه و یافته‌های علمی نشان می‌دهد که پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه ...  بیشتر