دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
تعامل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی

الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 127-164

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53228.2440

چکیده
  حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه‌ توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت‌ می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه‌ سرمایه‌گذاری، سهام را به‌ مثابه‌ یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت‌ پوشش حمایتیِ معاهده‌ سرمایه‌گذاری تعریف ‌می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...  بیشتر

رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 91-117

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.43346.2166

چکیده
  قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده‌ سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا ‌می‌نمایند در زمره‌ مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد ‌توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، ...  بیشتر