ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر

مهدی رضایی؛ روح اله علیدادزاده

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 37-59

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.44450.2193

چکیده
  دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه­های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال­های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار ...  بیشتر