دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017)

هادی دادمهر؛ سید هادی محمودی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 284-312

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.46262.2260

چکیده
  منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم‌الاجرای دولت‌ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می‌کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی ...  بیشتر