بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه‌ فراحکومتی در جامعه جهانی

مرضیه دست بالا؛ علیرضا ظاهری

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 311-335

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.53122.2436

چکیده
  در طول سالیان متمادی همزمان با شکل‌گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت‌ها و تشکیل جامعه واحد بین‌المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین‌المللی بعنوان مقوله ­ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می­زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین‌المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت‌ها، مشکلات جهانی نیز علی‌الخصوص ...  بیشتر