تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‏ الملل 2008 در خصوص حقوق بین‏ الملل حاکم بر سفره‏ های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها

مهدی حاتمی؛ حسن بابایی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-33

چکیده
  امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت‌ها بر این حوزه متمرکز است. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره‌برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخ‌گویی ...  بیشتر