گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین‌المللی

حسن سواری؛ محمدصالح عطار

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 35-71

چکیده
  سند طلیعه نظم معاصر بین‌المللی- منشور ملل متحد-  پایه‌گذار نظام جدیدی بود که  می‌توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین‌الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین‌المللی است. این نظام با درس‌آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات ...  بیشتر