ارزیابی مفهومی قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام‌ساز حقوق بین‌الملل

محمدصالح عطار؛ علیرضا ابراهیم گل

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 291-316

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.22391.1531

چکیده
  حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می‌رسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می‌شود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه ...  بیشتر

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی

محمدصالح عطار؛ حسن سواری

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، ، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.10412.1247

چکیده
  معاهده منشور انرژی موافقت نامه‌های بین‌المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می‌بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین‌المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین‌المللی، برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خوانشی جدید از تعهدات بین‌المللی در ...  بیشتر

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین‌المللی

حسن سواری؛ محمدصالح عطار

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 35-71

چکیده
  سند طلیعه نظم معاصر بین‌المللی- منشور ملل متحد-  پایه‌گذار نظام جدیدی بود که  می‌توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین‌الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین‌المللی است. این نظام با درس‌آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات ...  بیشتر