اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی

سیدفضل اله موسوی؛ سیدحسین حسینی؛ سید حسین موسوی فر

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1752

چکیده
  اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند ...  بیشتر

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر

سیدفضل اله موسوی؛ فضل اله جوکار؛ عمران محمدی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 149-173

چکیده
  حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می­تواند به‌عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان‌جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین­المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم‌هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می­شوند نیز در دایره حقوق بشر می­باشند. جمهوری اسلامی ایران ...  بیشتر