تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت

مهریار داشاب؛ سارا داورپور

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 142-174

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.48321.2288

چکیده
  سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می‌توان در اهداف توسعه‌ ملل متحد به‌ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به‌عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین‌المللی، در پی اصلاح رویه‌های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است ...  بیشتر