سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران

میثم لطفی؛ مسعود فریادی؛ فرهنگ فقیه لاریجانی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 217-251

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.61313.2626

چکیده
  استقرار نامتناسب واحد­های صنعتی با ویژگی­ های سرزمینی می ­تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی­ های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می­ توان آمایش سرزمین را بعنوان ...  بیشتر

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی

مسعود فریادی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.20557.1483

چکیده
  انتقال میان­حوضه­ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه­ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه­های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه ...  بیشتر