ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی

حسین اسماعیل نسب؛ رویا یوسفی؛ احسان شیخ زاده

دوره 22، شماره 67 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.52487.2403

چکیده
  آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت‌های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت‌های ...  بیشتر