تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در وضعیت‌های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19

بهرام پشمی

دوره 22، شماره 67 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.52493.2414

چکیده
  به‌موجب نظام بین‌المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می‌باشد. در این میان گرچه دولت‌ها مکلف به رعایت کامل آن شده‌اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق‌های بشری، ...  بیشتر