حقوق بین الملل
مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه‌گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی

سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 181-219

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.64592.2699

چکیده
  حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...  بیشتر

تعامل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی

الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 127-164

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53228.2440

چکیده
  حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه‌ توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت‌ می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه‌ سرمایه‌گذاری، سهام را به‌ مثابه‌ یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت‌ پوشش حمایتیِ معاهده‌ سرمایه‌گذاری تعریف ‌می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...  بیشتر