منظومه ‏های معنادار پشتیبان حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی ایران

شجاع احمدوند

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 24-52

چکیده
  سنت ایرانی هیچ‏گاه خالی از اندیشه حکومت نبوده است. در کانون این اندیشه نیز همواره حکومتی آرمانی حضور داشته و برمنظومه فکری معناداری مبتنی بوده است. این مقاله می‏کوشد با تکیه بر مفهوم «معنا» منظومه های فکری معنادار در سه دوره باستان، میانه و جدید را استنتاج کند که اندیشه سیاسی ایرانی بر آن ها استوار بوده است.سوال اصلی مقاله ...  بیشتر

نص، معنا و روابط بین الملل

غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 155-172

چکیده
  عقلانیت مدرن براین مفروض استوار است که عقل انسان لامکان و لازمان بوده و ماهیتی استعلایی و جهانشمول دارد. استمرار معنای « لوگوس » یونانیان قدیم در گرایشات عقل گرایی مدرن سبب این جهت گیری در اندیشه ورزی غرب بوده است. شالوده شکنی این بنیاد فلسفی توسط جریانات فکری جدید به این امر ختم شده است که دیگر عقل یکتا و یگانه محلی از اعراب نداشته ...  بیشتر

اسلام‎گرایی رادیکال و سنجش معنا در حوزه سیاسی

سید عبدالامیر نبوی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 277-294

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر شکل گیری و جهت یابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، آن است که کنشگران تصمیمات و رفتارهای سیاسی خود را برگرفته از چه منبع یا منابعی بدانند و در چارچوب قواعد آن تنظیم کنند. بنابراین تفسیر و ارزیابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، از این دید، به درک جهان ذهنی و ذهنیتهای کنشگران بر می گردد. با توجه به آنکه اسلام گرایان ...  بیشتر