کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 7
2. نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 119-134

10.22054/qjpl.2015.1757

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد


4. تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 81-101

محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی


5. جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی

دوره 15، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 169-236

زهرا محمودی کردی


7. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 15، شماره 39، تابستان 1392، صفحه 61-90

دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری