حقوق بین الملل
نقدی بر پیش‌نویسِ توصیه‌های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم

آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 9-47

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.63030.2659

چکیده
  توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت ‌تأثیر خود قرار داده ‌است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی ‌است که با عنوان مزایای ناشی از هوش ‌مصنوعی مطرح شده ‌است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ ...  بیشتر

ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی در تنظیم آن

زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 183-214

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.56346.2511

چکیده
  تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می‌شود که تاکنون رویکرد‌های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود‌ه‌اند. از این‌رو در دهه‌های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی‌اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می‌شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری‌های نوظهور در کنار مزایایی که ...  بیشتر

جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک

عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 141-165

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7786

چکیده
  جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت‌های مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص ...  بیشتر

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1757

چکیده
  توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...  بیشتر

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست

محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-101

چکیده
  یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها ...  بیشتر

تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل

علی مشهدی؛ مهناز رشیدی

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 103-123

چکیده
  اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه ...  بیشتر

جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی

زهرا محمودی کردی

دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 169-236

چکیده
  چکیده هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دهه­ی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوری­های متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بین­الملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلی­ترین ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی

محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 141-164

چکیده
  اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری ...  بیشتر

بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 61-90

چکیده
  اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...  بیشتر