حقوق بین الملل
ارزیابی رقابتی مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط به‌واسطه کلان‌داده‌ها

ابراهیم رهبری

دوره 25، شماره 81 ، بهمن 1402، ، صفحه 215-250

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.70764.2837

چکیده
  با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء ...  بیشتر

تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

ابراهیم رهبری؛ مهدی شهابی؛ سروش فلاحتی

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 203-233

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.41844.2134

چکیده
  یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از ...  بیشتر

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

دکتر محسن صادقی؛ صادق شمشیری

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 138-168

چکیده
  عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به ...  بیشتر

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی

حسن سلیمانی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 243-261

چکیده
  نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است ، نمی پردازد . از طرف دیگر، دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق تولیدات صنایع دست ی، دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه اس ت. بنابراین، سؤال ها یی دراین زمی نه مطرح است که عبارت است ا ...  بیشتر