مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی

علی پورقاسم چورکوچان؛ تهمورث بشیریه

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-93

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53578.2451

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین‌المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود ...  بیشتر

بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان

عباس ذاقلی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 181-202

چکیده
  قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران(Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است( ...  بیشتر