حقوق بین الملل
الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- 19

محمدصالح انیسی؛ مهدی پیری؛ شیرین شیرازیان

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 203-235

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.62098.2641

چکیده
  قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای ...  بیشتر

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت

آرامش شهبازی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 219-245

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7432

چکیده
  انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات ...  بیشتر

جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

سیدیاسر ضیایی

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 191-224

چکیده
  روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض دراهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشریجمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو قبین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس تچرا که حقوق بین الملل ...  بیشتر

بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 61-90

چکیده
  اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...  بیشتر

بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

محمد حسین قوام ابادی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 115-160

چکیده
  اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از را هحل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همة بازیگران چون شهروندان و سازما نهای غیردولتی است. اعلامیة ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی ...  بیشتر

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

دکتر محسن عبداللهی؛ سعیده معرفی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 199-224

چکیده
  اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات ...  بیشتر