کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل محیط زیست
تعداد مقالات: 5
3. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 15، شماره 39، تابستان 1392، صفحه 61-90

دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری


4. بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 12، شماره 29.1، تابستان 1389، صفحه 115-160

محمد حسین قوام ابادی


5. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 12، شماره 29.1، تابستان 1389، صفحه 199-224

دکتر محسن عبداللهی؛ سعیده معرفی