حقوق عمومی
بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی

دوره 25، شماره 80 ، مهر 1402، ، صفحه 7-46

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54942.2477

چکیده
  قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می ­دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...  بیشتر

حقوق عمومی
قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها

فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 183-216

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.59956.2605

چکیده
  قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...  بیشتر