بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو

سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.55582.2497

چکیده
  از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می‌گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...  بیشتر

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران

مسلم آقایی طوق

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 243-265

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.31313.1819

چکیده
  رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. ...  بیشتر

مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشر توسط شرکت‌های فراملی

محمدعلی صلح چی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 105-128

چکیده
  امروزه شرکت‏های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‏المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‏‏های مزبور و توسعه فعالیت آن‏ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‏های نوظهور در عرصه بین‏المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‏ویژه در پرتو ...  بیشتر