اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-27

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.15854.1378

چکیده
  درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین­المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می­شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه­ غیربین­المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین­المللی پرداخته­اند و نسبت به مخاصمات غیربین­المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال ...  بیشتر

نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی

دوره 17، شماره 49 ، اسفند 1394، ، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.2370

چکیده
  دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان ...  بیشتر

وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین‌المللی

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 77-103

چکیده
  به‌موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی ممنوع ‌است. در این مجموعه از مقررات اشاره‌ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد ...  بیشتر