درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضدتبعیض

امیر نیک پی؛ شیوا بازرگان

دوره 23، شماره 74 ، خرداد 1401، ، صفحه 181-212

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.57165.2532

چکیده
  تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه‌های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می‌شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه‌پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک‌محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم ...  بیشتر