اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی

مهدی حدادی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 253-292

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.61666.2633

چکیده
  در نظام‌های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته‌اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی امکان بوجود آمدن وضعیت‌های مسئولیت بین‌المللی مشترک وجود دارد آیا می‌توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی ...  بیشتر