تعداد مقالات: 558
1. تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد

دوره 14، شماره 37، تابستان 1391، صفحه 1-21

سعید بیگدلی


2. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

دوره 14، شماره 36، بهار 1391، صفحه 1-26

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد


3. سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی

دوره 13، شماره 33، تابستان 1390، صفحه 1-44

حمیدرضا جاویدزاده


4. معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

دوره 12، شماره 29، پاییز 1389، صفحه 1-22

شهروز ابراهیمی؛ روح الله زمانیان


5. بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

دوره 12، شماره 29.1، تابستان 1389، صفحه 1-24

امیر ایروانیان


6. شکاف های اجتماعی و بحران هویت در اسرائیل

دوره 12، شماره 28، بهار 1389، صفحه 1-16

شجاع احمدوند


7. چیستی تروریسم جدید و ویژگی های ان

دوره 11، شماره 27، زمستان 1388، صفحه 1-20

بهنام بهاری؛ مهدی بخشی شیخ احمد


8. بررسی چگونگی مواجهه هویت ایرانی با مدرنتیه

دوره 10، شماره 25، زمستان 1387، صفحه 1-26

سید جواد امام جمعه زاده


9. مرز های ناپیدای هویت و تمامیت ارزی کشور ها

دوره 10، شماره 24، تابستان 1387، صفحه 1-44

اصغر جعفری ولدانی؛ احد بیداقی


10. فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته

دوره 9، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 1-16

شجاع احمد وند


11. نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه

دوره 3، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 1-14

محمد رضا ضیائی بیگدلی


13. هویت حقوقی سرمایه گذاری "تبعه دولت متعاهد" در رویه داوری ایکسید

دوره 13، شماره 34، پاییز 1390، صفحه 1-44

علی اکبر براتی دارائی


15. مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها

دوره 18، شماره 54، بهار 1396، صفحه 1-26

10.22054/qjpl.2017.7426

حامد بابازاده مقدم؛ عباس اسدی


19. جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدار گرایی

دوره 6، شماره 10، بهار 1383، صفحه 5-25

شجاع احمدوند


21. تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

دوره 11، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 7-42

محمدرضا احمدی


22. قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل

دوره 9، شماره 22، پاییز 1386، صفحه 7-21

غلامعلی چگنی زاده


24. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان

دوره 8، شماره 20، تابستان 1385، صفحه 7-23

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


25. حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

دوره 8، شماره 19، بهار 1385، صفحه 7-25

شمسایی محمد