1. بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین‌الملل

ستار عزیزی 1؛ محسن اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.47794.2271

چکیده
  نیروهای نظامی ترکیه ، در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه تحت اشغال دولت ترکیه قرار گرفت. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. دراین مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات ...  بیشتر

2. نقش نهاد بیمه کننده سرمایه‌گذاری خارجی در نیل به سرمایه‌گذاری پایدار با تاکید بر عملکرد میگا

الناز نساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.42611.2154

چکیده
  امروزه موضوعات غیر سرمایه ‌‌گذاری متعددی در حقوق سرمایه‌‌ گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه‌گذاری معمولاً چالش‌های حقوق بشری و زیست‌‌محیطی را به دنبال دارد. سرمایه‌‌گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب موازین زیست‌‌محیطی و اجتماعی تاکید می‌کند. درحالیکه اسناد بین‌المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه-گذاری ...  بیشتر

3. الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان

وحید آگاه؛ حامد اولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.42804.2156

چکیده
  بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات، به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل، ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص، و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. این الزام در خصوص ابطال شرعی، در عالم نظر، با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب ...  بیشتر

4. شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس

صائب دست پیمان؛ علیرضا دبیرنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.44912.2197

چکیده
  حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ...  بیشتر

5. نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت

فردین مرادخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.45822.2221

چکیده
  دادرسی اساسی به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس ...  بیشتر

6. ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی

عباس میرشکاری؛ امیر زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.45812.2223

چکیده
  هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا ...  بیشتر

7. دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ نسیم سلیمانی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.45932.2225

چکیده
  دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه ی کشوررهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی است، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد ...  بیشتر

8. اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن

سیدناصر سلطانی 123

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.42697.2155

چکیده
  قانون اساسی را باید هم چون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آن‌ها، به عنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می‌یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر و دچار قبض و بسط می‌کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی ...  بیشتر

9. حق بر شهر

مهدی هداوند؛ صفرعلی کامیارراد؛ ساناز کامیارراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.43300.2175

چکیده
  شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط‌زیست آسیب‌ جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، اصولی اساسی باید رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرأ ...  بیشتر

10. دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017)

هادی دادمهر؛ سید هادی محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.46262.2260

چکیده
  منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی ...  بیشتر

11. نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید19

آیت مولائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.47434.2263

چکیده
  اداره نهادی خدمات‌رسان فرض می‌شود که در وضعیت‌عادی یا فوق‌العاده، باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی‌شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت‌هایِ آن تعریف شده باشد. در نوشتار حاضر تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این سوال پرداخته ...  بیشتر

12. دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین‌المللی سازمان‌ها

نرگس قدیرلی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.52168.2394

چکیده
  شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آن‌ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان مسئول اعمال متخلفانه‌ی خود است و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند، با این وجود، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده‌ی بسفروس از جهت تخدیش در اصل کلاسیک تفکیک مسوولیت سازمان از اعضا می‌تواند مورد ...  بیشتر

13. درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضدتبعیض

شیوا بازرگان؛ امیر نیک پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.57165.2532

چکیده
  تبعیض در حقوق برمبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و...تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق، با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف به سرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی ...  بیشتر

14. تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال ویروس کوئید 19

ستار عزیزی 1؛ زهرا قدبیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.52794.2417

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...  بیشتر

حقوق عمومی
15. آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس

مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.44563.2200

چکیده
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...  بیشتر