دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2019.36491.1967

محمد رضوی راد؛ ژانت بلک


2. مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2019.42275.2147

ایمان منتظری؛ محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی


3. از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.42883.2157

سید علی حسینی آزاد؛ مهشید آجلی لاهیجی؛ مجید زحمتکش


4. رابطه ی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.43346.2166

الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی


5. شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.44257.2186

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس


6. توقیف هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.45561.2214

مجتبی اشراقی آرانی


7. خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.48984.2303

ابراهیم شعاریان؛ تورج جمشیدی


8. محدودیتهای دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.46904.2249

صادق سلیمی


9. تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22054/qjpl.2020.48321.2288

مهریار داشاب؛ سارا داورپور