آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری

زین العابدین تقوی فردود؛ علیرضا صابریان؛ حسین فضلی مقصودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.45018.2205

چکیده
  مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت قرار گرفته است و البته از سوی دیگر، مورد تحدید و سلب. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی این که خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. ...  بیشتر

تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال ویروس کوئید 19

ستار عزیزی 1؛ زهرا قدبیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.52794.2417

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...  بیشتر

حقوق عمومی
آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس

مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.44563.2200

چکیده
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...  بیشتر

ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی

فردین مرادخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.53230.2441

چکیده
  حقوق اساسی یکی از مهم‌ ترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و به ویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت ...  بیشتر

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت

سیدناصر سلطانی 123

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.54357.2467

چکیده
  در آستانه مشروطیت مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور نوعی و عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی مهیا می‌شد. این مفهوم می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانعِ مشارکت سیاسی عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملک طلق خود می‌دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می‌شناخت ...  بیشتر

جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره‌مندی زنان از حق بر توسعه

کیوان اقبالی؛ ستار عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.58442.2557

چکیده
  حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می‌شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه‌های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا، به نظر می‌رسد ...  بیشتر

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه‌گذاری و آثارآن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم

فرشاد گراوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2022.63301.2668

چکیده
  طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب به عنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم ...  بیشتر