نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

حقوق اساسی یکی از مهم‌ ترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و به ویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده‌ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق‌العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را به وجود آورد. این مقاله به دنبال این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار دهد و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Max Weber and constitutional law issues

چکیده [English]

Constitutional law is one of the most important fields of legal knowledge and its close connection with political science has led thinkers in the humanities to talk about the concepts and principles of this knowledge. Max Weber, one of the most important thinkers of recent centuries, has carefully considered the knowledge of law, especially Constitutional law. He lived in a turbulent time and witnessed the rise of Germany and its decline. In the midst of World War I, Weber addressed Constitutional law issues and provided analyzes in this regard and later played a key role in writing the Weimar Constitution. He was a supporter of the presidency and the extraordinary powers of the president, which were enshrined in the Weimar Constitution which later created many problems. This article seeks to examine Weber's theory of Constitutional law and to explain his interpretation and view of issues such as the president, parliament, and democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Max Weber
  • parliament
  • Democracy
  • President
  • Government