آ

 • آجلی لاهیجی، مهشید از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • آجلی لاهیجی، مهشید چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان‌ بین‌المللی: مطالعه موردی بانک جهانی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 9-33]

 • آخوندی، محمود حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 1-26]

 • آرش پور، علیرضا تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 261-288]

 • آزاددوین، علی چالش‌های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 9-34]

 • آزمایش، سید علی نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 185-203]

 • آزموده، فهیمه پس زمینه تاریخی اندیشه‎ای سیاست خارجی تعالی‎گرا [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 99-154]

 • آقایی، قاسم مداخله بشر دوستانه؛ از ممنوعیت تا ضرورت [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 55-111]

 • آقا سیدجعفر کشفی، مونا حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 175-198]

 • آقایی طوق، مسلم تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 77-99]

 • آقایی طوق، مسلم قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 84-108]

 • آقایی طوق، مسلم تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 243-265]

 • آقامحمدی، اکرم حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 113-135]

 • آقائی، حسین تحلیل حقوقی ماده296 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 11-21]

 • آگاه، وحید کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 121-161]

 • آگاه، وحید تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306) [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 61-89]

 • آگاه، وحید تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه‏ ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 140-164]

 • آگاه، وحید الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 72-93]

 • آگاه، وحید نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 39-68]

 • آهوری، مروارید آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس [(مقالات آماده انتشار)]

 • آئینه نگینی، حسین نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 193-219]

ا

 • ابدی، سعیدرضا تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 91-128]

 • ابدی، علیرضا تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 91-128]

 • ابراهیمی، زهرا ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 199-230]

 • ابراهیمی، سید صادق سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 71-105]

 • ابراهیمی، سید نصرالله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 37-68]

 • ابراهیمی، سید نصرالله بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 64-96]

 • ابراهیمی، شهروز معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 1-22]

 • ابراهیمی، معصومه استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 97-129]

 • ابراهیم پور اسنجان، عادل دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 194-223]

 • ابراهیم گل، علیرضا ارزیابی مفهومی قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام‌ساز حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 291-316]

 • ابراهیم گل، علیرضا رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

 • ابراهیم گل، علیرضا شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 141-182]

 • ابریشمی راد، محمد امین تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی) [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 382-406]

 • ابریشمی راد، محمد امین نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 193-219]

 • ابو عطا، محمد رویکرد دادگاه های قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به آرای مقدماتی دیوان دادگستری اتحادیه [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 257-278]

 • ابو عطا، محمد وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 41-61]

 • احدی کرنق، علی تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 39-70]

 • احسن نژاد، مسعود مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • احمدی، سیدمحمدصادق صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 151-177]

 • احمدی، سیدمحمدصادق اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 183-213]

 • احمدی، سید محمدصادق بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 153-177]

 • احمدی، محمدرضا تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 7-42]

 • احمدی فرد، مرتضی مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 303-335]

 • احمدوند، بهناز موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 9-39]

 • احمدوند، شجاع درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا) [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 9-35]

 • احمدوند، شجاع منظومه ‏های معنادار پشتیبان حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی ایران [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 24-52]

 • احمدوند، شجاع شکاف های اجتماعی و بحران هویت در اسرائیل [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 1-16]

 • احمدوند، شجاع جهانی شدن و تکثر فرهنگی [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 75-99]

 • احمدوند، شجاع اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم سیاسی [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 15-45]

 • احمدوند، شجاع جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدار گرایی [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 5-25]

 • احمدوند، شجاع اندیشه ارمانگرای غزالی [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 9-43]

 • احمدوند، ،شجاع تأملی نظری در تکوین دولت صهیونیستی [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 111-125]

 • احمد وند، شجاع فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 1-16]

 • اردبیلی، محمد علی فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 107-133]

 • ایروانیان، امیر بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 1-24]

 • ایزدی، سلمان قلمرو قوانین مالیاتی در زمان [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 57-80]

 • اسدی، عباس نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 113-158]

 • اسدی، عباس مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 1-26]

 • اسکندریان، حسن الزامات تقنینی دولت‌ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 129-148]

 • اسلامی، رضا آزادی از ترس [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 39-79]

 • اسلامی، رضا رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 71-113]

 • اسلامی، رضا مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 143-169]

 • اسلامی، روح الله سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 173-196]

 • اسماعیل نسب، حسین ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

 • اشرافی، داریوش تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 83-109]

 • اشراقی آرانی، مجتبی اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 77-95]

 • اشراقی آرانی، مجتبی تعهد متصدی حمل به اظهار اجمالی کالا در مقابل گمرک [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 137-169]

 • اشراقی آرانی، مجتبی ضوابط حاکم بر توقیف هواپیما در مقررات ایران و بین الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 175-202]

 • اشرف نظری، علی توسعه و امنیت انسانی :امنیت انسانی به عنوان محور توسعه [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 17-40]

 • اشرف نظری، علی ناسیونالیسم و هویت ایرانی: مطالعه موردی دوره پهلوی اول [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 141-173]

 • افتخار جهرمی، گودرز بنمایه های رومی حقوق عمومی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 71-99]

 • افشار، سجاد رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 41-63]

 • اقبالی، کیوان بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 69-97]

 • اقبالی، کیوان جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره‌مندی زنان از حق بر توسعه [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، سید محمد اصل عدم مداخله [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 221-277]

 • اکبری، محسن بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 10-41]

 • اکبری، نرگس ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • اکرم پور، رزا چرخش نخبگان سیاسی در ایران در اواخر قرن نوزدهم [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 87-129]

 • اگاه، وحید تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 91-128]

 • البرزی ورکی، مسعود بررسی ضرورت و ضابطه‌های تحدید حدود فضای ماورای جو [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 213-242]

 • الدباغ، حارث اصلاح نظام‌های حقوقی در گذر تکامل حقوق تطبیقی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 183-206]

 • السان، مصطفی بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 139-171]

 • الهویی نظری، حمید قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 135-162]

 • امام جمعه زاده، سید جواد بررسی چگونگی مواجهه هویت ایرانی با مدرنتیه [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 1-26]

 • امیدی، علی تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رای مشورتی دیوان دادگستری در خصوص اعلامیه استقلال کوزوو [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 9-45]

 • امیری، الهام مطالعه تطبیقی نظام‮های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 9-40]

 • امیری رز، فاطمه بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه اسیا -پاسیفیک پس از یازده سپتامبر [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 99-132]

 • امین، سید حسن نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 29-73]

 • امین، سید حسن روابط بین المللی اسلام و مسیحیت؛ آزادی مذهبی اقلیت های مسیحی در قلمرو اسلام [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 253-295]

 • امین، سید حسن یکصدمین سالگشت آموزش حقوق و علوم سیاسی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 1-9]

 • امین زاده، الهام بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 33-60]

 • انصاری، باقر موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 9-46]

 • انصاری، باقر مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 269-308]

 • انصاری، عاطفه نسبت سنجس عقلانیت در سیره سیاسی-اجتماعی پیامبر (ص) با عقلانیت ابزاری [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 89-118]

 • انواری، محمد علی ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 165-193]

 • اورعی، حمیدرضا سازکارقضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 9-37]

 • اولادی، حامد الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 72-93]

ب

 • بابایی، ایرج مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 14-39]

 • بابایی، ایرج مسئولیت مدنی و بیمه [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 69-93]

 • بابایی، ایرج مسؤولیت و قراردادها ترجمه بخشی از کتاب ... [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 183-209]

 • بابایی، ایرج تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 161-191]

 • بابایی، ،ایرج بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 49-91]

 • بابایی، حسن تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‏ الملل 2008 در خصوص حقوق بین‏ الملل حاکم بر سفره‏ های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 9-33]

 • بابایی، مجتبی قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 169-189]

 • بابازاده، بابک شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 225-270]

 • بابازاده مقدم، حامد اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 43-82]

 • بابازاده مقدم، حامد مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 1-26]

 • بابائی، ایرج نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 45-83]

 • بابائی، ایرج راهنمای منابع حقوقی در شبکه اینترنت: معرفی پایگاه اینترنت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 205-244]

 • بابائی، ایرج ضمانت های مستقل در حقوق فرانسه [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 21-39]

 • بیات کمیتکی، مهناز اندیشه اضطرارگرایی در مصاف با نظریه تعادل [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 9-42]

 • بیات کمیتکی، مهناز بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 123-155]

 • بادینی، حسن بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 271-295]

 • بارین چهاربخش، ویکتور دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 9-36]

 • بارین چهار بخش، ویکتور تهدید به زور و حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 133-156]

 • بازرگان، شیوا درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضدتبعیض [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 181-212]

 • باقری، عباس دستکاری بازار اوراق بهادار [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 301-326]

 • باقری، محمود مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 25-64]

 • باقری، محمود اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 41-89]

 • باقری، محمود مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 87-105]

 • باقری دولت آبادی، دکتر علی نقش انگاره های دینی در سیاست :عرضی یا ماهوی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 53-80]

 • باقرزاده، رضوان بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 125-154]

 • باقری زرین قبائی، حسین جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 125-148]

 • باکویی کتریمی، وحید دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 111-132]

 • بالوی، مهدی اندیشه اضطرارگرایی در مصاف با نظریه تعادل [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 9-42]

 • بالوی، مهدی بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 123-155]

 • بی پروا، امیر فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 99-124]

 • بختیاروند، مصطفی حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 113-135]

 • بخشی شیخ احمد، مهدی چیستی تروریسم جدید و ویژگی های ان [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 1-20]

 • بیداقی، احد مرز های ناپیدای هویت و تمامیت ارزی کشور ها [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 1-44]

 • براتی، شهرام صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC) [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 129-161]

 • براتی دارائی، علی اکبر هویت حقوقی سرمایه گذاری "تبعه دولت متعاهد" در رویه داوری ایکسید [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 1-44]

 • برجیان، علی اصلاح نظام‌های حقوقی در گذر تکامل حقوق تطبیقی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 183-206]

 • برخورداری، سعید بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 131-162]

 • بردبار، احمدرضا بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 39-76]

 • برزگر، ابراهیم گزاره‎های دینی و بومی‎سازی مبنائی علوم انسانی و سیاسی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]

 • برزگر، ابراهیم چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 203-252]

 • برزگر، ابراهیم اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 53-79]

 • برزگر، ابراهیم مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 45-75]

 • برزگر، ابراهیم جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 25-47]

 • برزگر، ابراهیم نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 39-73]

 • برزگر، ابراهیم مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 43-79]

 • برلیان، پویا مفهوم و قلمرو اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 9-44]

 • بستانی، فاطمه قطار جهان‌شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 9-31]

 • بشیریه، بزرگمهر فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 107-133]

 • بشیریه، تهمورث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 63-93]

 • بیگدلی، سعید تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 1-21]

 • بیگدلی، سعید آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 23-40]

 • بیگدلی، علی تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 192-218]

 • بلک، ژانت ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 119-141]

 • بلک، ژانت الیزابت تأملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 87-109]

 • بلیک، ژانت رعایتِ موافقتنامه‌های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 92-125]

 • بلوری، پیمان سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 71-105]

 • بنایی اسکویی، مجید جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 35-69]

 • بنایی اسکویی، مجید جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 141-180]

 • بهاری، بهنام چیستی تروریسم جدید و ویژگی های ان [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 1-20]

 • بهبودیان، بهروز استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 69-105]

 • بهفر، ملیحه رویه های ضد رقابتی در تجارت بین الملل نو سازمان تجارت جهانی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 45-70]

پ

 • پاسبان، محمد رویه های ضد رقابتی در تجارت بین الملل نو سازمان تجارت جهانی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 45-70]

 • پاسبان، محمدرضا بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 83-115]

 • پاسبان، محمد رضا مسولیت مدیران در ورشکستگی شرکت ها در حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 39-65]

 • پاک نیا، محبوبه متغیرهای مؤثر بر رشد دموکراسی [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 47-77]

 • پتفت، آرین سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 185-204]

 • پتفت، آرین واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 9-32]

 • پتفت، آرین تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 157-181]

 • پیری، حیدر منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 9-37]

 • پیری، مهدی بررسی مدل‌های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 237-262]

 • پرتو، حمید رضا داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 157-184]

 • پروین، خیرالله نظارت بر انتخابات مجلس نمایندگان لبنان [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 71-96]

 • پروین، خیراله ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 111-140]

 • پروین، ستار جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 220-242]

 • پروین، فرهاد تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 91-125]

 • پروین، فرهاد تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 65-95]

 • پروین، فرهاد اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 45-85]

 • پشت دار، حسین نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 155-177]

 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 21-46]

 • پشمی، بهرام تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در وضعیت‌های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19 [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 111-140]

 • پناهی،، محمدحسین اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های تبیینی وقوع انقلابات [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 7-53]

 • پویا، رضوان تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 9-37]

 • پور احمدی، حسین سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 23-53]

 • پورعزت، دکتر علی اصغر بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 79-119]

 • پورقاسم چورکوچان، علی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 63-93]

 • پورهاشمی، دکتر سید عباس بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 61-90]

ت

 • تاج آبادی، حسین تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 101-118]

 • تاجیک، مهرزاد مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 37-68]

 • تجرلو، رضا نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 155-177]

 • ترابی، مرتضی تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 161-191]

 • تسخیری، محمد صالح شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 215-243]

 • تفرشی، محمد عیسی سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 21-49]

 • تقی زاده، جواد دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 111-132]

 • تقی زاده، زکیه حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 171-203]

 • تقی زاده، علی ضمانت مهریه [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 66-85]

 • تقی زاده، علی رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 293-320]

 • تقوی، زین العابدین نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 155-177]

 • تقوی، سیدمحمدعلی «ریچارد رورتی» و لیبرالیسم بدون بنیان [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 99-117]

 • تقوی فردود، زین العابدین آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 293-330]

 • تنگستانی، محمدقاسم درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 109-134]

 • توسلی نائینی، منوچهر جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 125-148]

 • توسلی نائینی، منوچهر «واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی» [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 165-193]

 • توکلی طبسی، علی قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 169-189]

 • تولیو آلتان، کارلو انسان شناسی «سیاسی» مارکسی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 239-253]

 • تولیو التان، کارلو بازتاب های اندیشه مارکسی بر انسان شناسی فرهنگی - سیاسی جدید [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 155-176]

ج

 • جاهد، محمدعلی حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 1-26]

 • جاوید، احسان قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 47-70]

 • جاوید، احسان قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 173-198]

 • جاوید، محمدجواد تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 9-33]

 • جاوید، محمد جواد «فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 59-85]

 • جاوید، محمد جواد رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 41-63]

 • جاوید، محمد جواد تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 321-354]

 • جاوید، محمد جواد نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 117-148]

 • جاویدزاده، حمیدرضا سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 1-44]

 • جباری، منصور نقش اتحادیه بین المللی محابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 141-172]

 • جباری، منصور تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 101-118]

 • جباری، منصور مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی و سیر تحول آن [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 43-62]

 • جباری، منصور شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 19-47]

 • جباری، منصور مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 19-4]

 • جباری، منصور نقش ایکائو در مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 115-153]

 • جباری، منصور نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمنی هوانوردی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 69-105]

 • جباری قره باغ، منصور پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 95-125]

 • جدیدی، علی نظریه های سازه انگاری و سازمان های بین المللی [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 87-112]

 • جعفری، زهرا بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی(در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 244-274]

 • جعفری، سیاوش الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 183-209]

 • جعفرزاده، میرقاسم ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت؟ [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 149-181]

 • جعفری ندوشن، شهاب تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 37-56]

 • جعفری ولدانی، اصغر جایگاه خلیج فارس در روابط ایران و کویت [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 47-74]

 • جعفری ولدانی، اصغر مرز های ناپیدای هویت و تمامیت ارزی کشور ها [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 1-44]

 • جعفری ولدانی، اصغر اتحادیه اروپا و چالشهای نوین امنیتی در خاورمیانه [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 91-111]

 • جعفری ولدانی، اصغر ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 75-107]

 • جعفری ولدانی، اصغر اسلام گرایی در فلسطین و زمینه های آن [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 77-97]

 • جعفری ولدانی، اصغر چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب و ابوموسی و حل و فصل آن [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 211-233]

 • جعفری ولدانی، اصغر بحران در حوزه دریای سرخ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 291-315]

 • جلالی، علیرضا رویکرد دادگاه های قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به آرای مقدماتی دیوان دادگستری اتحادیه [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 257-278]

 • جلالی، علیرضا علویها و نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس ترکیه: رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 291-312]

 • جلالی، علیرضا وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 41-61]

 • جلالی، علیرضا تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 247-275]

 • جلالی، محمد اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 71-100]

 • جلالی، محمد نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 129-166]

 • جلالی، محمد نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 199-216]

 • جلالی، محمد بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 131-162]

 • جلالی، محمود تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 69-95]

 • جلائیان دهقانی، حسام گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 109-140]

 • جلیلی، سید رضا استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 45-78]

 • جم، فرهاد رعایتِ موافقتنامه‌های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 92-125]

 • جمشیدی، تورج خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 9-33]

 • جوادی شریف، خدیجه وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 35-60]

 • جوانمرادی، ناهید تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 149-172]

 • جوانمردی، ناهید غبن طرفینی [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 125-141]

 • جوانمردی، ناهید ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 45-69]

 • جوکار، فضل اله تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 149-173]

چ

 • چگنی زاده، غلامعلی چین در حال ظهور: سناریوهای محتمل [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 17-54]

 • چگنی زاده، غلامعلی قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 7-21]

 • چگنی زاده،، غلام علی چالش های دولت ملی در پاکستان و احتمالات آینده [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 119-153]

 • چلبی، فایقه قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 183-216]

 • چهل تنی، سید مهدی « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 185-206]

ح

 • حاتمی، فاطمه نقش اتحادیه بین المللی محابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 141-172]

 • حاتمی، مهدی تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‏ الملل 2008 در خصوص حقوق بین‏ الملل حاکم بر سفره‏ های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 9-33]

 • حاتمی، مهدی قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 169-189]

 • حاتمی، مهدی مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 303-335]

 • حاجی پور، زهرا پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 41-67]

 • حاجی پور، مرتضی اساسی سازی حقوق خصوصی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 209-234]

 • حاجی زاده، محمود جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 171-196]

 • حبیبی، همایون نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 71-114]

 • حبیبی، همایون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین‌المللی [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 77-103]

 • حبیبی، همایون بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 97-121]

 • حبیبی، همایون بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 69-97]

 • حبیبی، همایون تعهدات بین‌المللی کشورهای منتشرکننده‌ گازهای گلخانه‌ای از منظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 39-69]

 • حبیب زاده، توکل قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 81-109]

 • حبیبی مجنده، محمد وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 115-141]

 • حبیبی مجنده، محمد ظرفیت سازوکار داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری در حمایت از محیط‌ زیست [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 273-310]

 • حبیب‌نژاد، سیداحمد بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 247-264]

 • حجت زاده، علیرضا بررسی قانون کار و سیاست اشتغال [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 187-213]

 • حدادی، مهدی تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 167-193]

 • حدادی، مهدی تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 39-70]

 • حدادی، مهدی حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 171-203]

 • حدادی، مهدی اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 253-292]

 • حیدری، الهام تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 165-200]

 • حیدری، فلورا بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 377-400]

 • حسی، به آذین حداقل استاندار بین المللی »و حمایت از سرمایه گذاران خارجی [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 46-82]

 • حسینی، سید یاسر «واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی» [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 165-193]

 • حسینی، سیدحسین اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 9-25]

 • حسینی، محمدرضا بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 193-219]

 • حسینی آزاد، سید علی از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین‌المللی سازمان‌ها [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 346-373]

 • حسینی اکبرنژاد، هاله اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 203-243]

 • حسینی بهشتی، سیدعلی رضا دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 81-112]

 • حسنخانی، علی پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 31-52]

 • حسنخانی، علی اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 34-58]

 • حسنخانی، علی موانع اجرای آراء ایکسید در اتحادیه اروپا: تحلیلی بر رای میکولا [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 233-256]

 • حسین رنجبریان، امیر بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 125-154]

 • حسنلو، نصیراله نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 117-148]

 • حسینی مدرس، سید مهدی شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 234-258]

 • حقیقی، اصغر مغایرت معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 131-155]

 • حکمتی مقدم، سیدمحسن تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 167-193]

 • حکیمی ها، سعید شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 97-122]

 • حلمی، نصرت اله مسوولیت بین المللی دولت؛ طرحهای تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در باب مسوولیت بین المللی دولت [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 179-206]

 • حمیدیان، حمید تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 231-262]

خ

 • خالقی، ابوالفتح مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 93-125]

 • خانی ارانی، الهه ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 201-230]

 • خرّمی، مصطفی بررسی ضرورت و ضابطه‌های تحدید حدود فضای ماورای جو [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 213-242]

 • خرمشاد، محمد باقر روشنفکران دینی ایران و غرب [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 45-84]

 • خرم شاد، محمدباقر روشنفکران فرانسه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 315-335]

 • خزائی، سیدعلی حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 29-55]

 • خسروی، حسن حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 9-39]

 • خسروی، محمد مهدی معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی(با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 9-34]

 • خسروی، نیما نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 65-92]

 • خسروشاهی، حسن بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 217-242]

 • خسروشاهی، حسن رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

 • خسروشاهی، حسن شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 141-182]

 • خلعتبری، یلدا بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 61-90]

 • خلیلی، محسن پس زمینه تاریخی اندیشه‎ای سیاست خارجی تعالی‎گرا [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 99-154]

 • خواجه سروی، غلامرضا نص، معنا و روابط بین الملل [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 155-172]

 • خوانین زاده، محمدحسین بازبینی کفر در مانعیت ارث [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 125-151]

د

 • دادمهر، هادی دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 284-312]

 • داشاب، مهریار سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 63-91]

 • داشاب، مهریار بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000) [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 169-189]

 • داشاب، مهریار تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 125-155]

 • داشاب، مهریار حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 71-99]

 • داشاب، مهریار دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 61-85]

 • داشاب، مهریار تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 142-174]

 • دانشور، فائزه تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 191-214]

 • داورپور، سارا تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 142-174]

 • دبیرنیا، علیرضا شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 96-127]

 • دی دبلیو، باوت عدم حضور دولتها در دادگاههای بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 209-221]

 • دریایی، محمد حسن توسعه فناوری و اثرات آن بر تحول در سیستم راستی آزمائی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT) [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 85-126]

 • دریایی، محمد حسن بررسی عوامل موثر در ایجاد و تداوم بحران دارفور [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 55-88]

 • درگاهی، رامین بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 143-168]

 • دستان، بهرام مشارکت عامه مردم در تصمیم گیری [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 179-200]

 • دست بالا، مرضیه بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه‌ فراحکومتی در جامعه جهانی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 311-335]

 • دست پیمان، صائب شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 96-127]

 • دلاوری، ابوالفضل ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 59-86]

 • دلاوری، ابوالفضل حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون های حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 151-180]

 • دلاوری، ابوالفضل تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن» [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 107-143]

 • دلبر، حسین ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 111-140]

 • دهشیار، حسین فقدان دولت مدرن و پی آمد های ان در خاورمیانه عربی [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 27-48]

 • دهشیار، حسین آمریکا و دگرگونی در استراتژی کلان [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 153-183]

 • دهشیار، حسین چارچوب تئوریک نظام بین المللی و منافع ملی [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 53-75]

 • دهشیار، حسین ماهیت انتخابات در آمریکا: فضای اخلاقی انتخابات سال 2004 [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 43-65]

 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 7-23]

 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 73-117]

 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 143-165]

 • دهقانی فیروزابادی، سید جلال بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه اسیا -پاسیفیک پس از یازده سپتامبر [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 99-132]

 • دهقانی فیروز ابادی، سید جلال نظریه های سازه انگاری و سازمان های بین المللی [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 87-112]

 • دهقان نژاد، مرتضی تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 313-342]

 • دولت آبادی، زهره مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط‌ زیست اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 237-259]

 • دولت ابادی، علی باقر گزینه های راهبردی امریکا در مواجه با قدرت های نوظهور در اسیا [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 75-98]

ذ

 • ذاقلی، عباس بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 181-202]

 • ذاکر اصفهانی، علیرضا رویکرد اجتماعی به امنیت و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران:تهدیدات و راهکار ها [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 49-88]

 • ذاکر اصفهانی، علیرضا رویکر های متفاوت به مقوله مهندسی فرهنگی [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 127-150]

 • ذوالفقاریان، فاطمه سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 173-196]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد بزه دیدگان؛ حقوق و حمایتهای بایسته [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 117-139]

 • رایجیان اصلی، مهرداد جایگاه کیفر مرگ در جهان [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 111-131]

 • ریاحی، نوربخش پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 165-198]

 • راسخ، محمد رویکرد نظری به مفهوم( حق نسل سوم) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 167-196]

 • راسخ، محمد تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306) [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 61-89]

 • راسخ، محمد مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 61-83]

 • راعی، مسعود استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 97-129]

 • راعی دهقی، هاجر رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 137-163]

 • راعی دهقی، هاجر تعهدات بین‌المللی کشورهای منتشرکننده‌ گازهای گلخانه‌ای از منظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 39-69]

 • رجبی، عبدالله باز فروش مبیع [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 229-330]

 • رحیمی، حبیب الله نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 97-112]

 • رحیمی، حبیب اله تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 168-191]

 • ر حیمی، حبیب الله پیش‌ بینی نقض قرارداد [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 115-145]

 • رحمانی، قدرت الله هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 155-184]

 • رحمانی، مسعود چالشها و راهکارهای فراروی بهبود مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران با توجه به معیارهای اتحادیه بین المللی مخابرات [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 101-122]

 • رحمانی کلاکوب، اسماعیل ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 101-125]

 • رحمت الهی، حسین بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 263-297]

 • رحمتی فر، سمانه ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟) [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 191-211]

 • رحمتی فر، سمانه نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی: گذار حقوق از الزام به اقناع [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 265-288]

 • رحیم خویی، الناز تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 261-288]

 • رحیم زاده، سعیده قطار جهان‌شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 9-31]

 • رزمخواه، نجمه محصولات غذایی ترا ریخته و چالش‌های پیش‌رو از منظر حق بر غذا [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 53-75]

 • رسایی فرد، رسول مشارکت عامه مردم در تصمیم گیری [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 179-200]

 • رستمی، فضل الله آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 23-40]

 • رستمی، مرتضی بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 271-295]

 • رستمی، ولی مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 27-46]

 • رستمی، ولی آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 23-40]

 • رستمی، ولی قلمرو قوانین مالیاتی در زمان [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 57-80]

 • رستمی، ولی تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 157-181]

 • رستمی، ولی کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 43-74]

 • رستمی، ولی امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • رستمی، ولی مطالعه تطبیقی نظام‮های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 9-40]

 • رستمی، ولی الله ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 113-140]

 • رستم زاد، حسین تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 261-288]

 • رستم زاد، حسین نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمنی هوانوردی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 69-105]

 • رشیدی، مهناز تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 103-123]

 • رضا، ولویون ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 47-63]

 • رضایی، زینت تجدید آمرانه و ملک الشعرای بهار [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 119-146]

 • رضایی، علی تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 231-262]

 • رضایی، مهدی اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 43-82]

 • رضایی، مهدی بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 97-117]

 • رضایی، مهدی معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی(با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 9-34]

 • رضایی، مهدی الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 55-81]

 • رضایی، مهدی درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 1-1]

 • رضایی، مهدی نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 65-92]

 • رضایی، مهدی دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 9-41]

 • رضایی، مهدی ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 37-59]

 • رضایی، مهدی مبانی حقوقی دولت مدرن؛ ایده «ارجاع دولت به مفهوم اعتزالی حق» [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 299-324]

 • رضا درویش زاده، مهدی ریاضیات در روابط بین الملل و علوم سیاسی [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 41-58]

 • رضازاده، حسین انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 9-40]

 • رضازاده، حسین انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق دریاها حقوق بشر [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 213-239]

 • رضائی، علی حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 347-371]

 • رضائیان مهر، مصطفی برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 59-63]

 • رضوی، سید مهدی قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 169-189]

 • رضوانی فر، محمد مهدی دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 9-41]

 • رضوی راد، محمد تأملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 87-109]

 • رضوی راد، محمد ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 119-141]

 • رضوی فرد، بهزاد مبانی نظری گرایش حقوق فرهنگ و ارتباطات [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 205-236]

 • رمضانی، صالحه وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین‌المللی [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 77-103]

 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 57-83]

 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین تکثر سیستم قضایی بین المللی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 116-160]

 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 141-164]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمد حسین مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 34-64]

 • رمضان قوانم ابادی، محمد حسین آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟ [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 157-169]

 • رنجبر، احمد ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 113-140]

 • رنجبر، مقصود آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنجبریان، امیر حسین جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 167-198]

 • رهامی، روح اله بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 185-211]

 • رهبر، دکتر عباسعلی سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 173-196]

 • رهبر، عباسعلی نسبت سنجس عقلانیت در سیره سیاسی-اجتماعی پیامبر (ص) با عقلانیت ابزاری [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 89-118]

 • رهبری، ابراهیم تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

 • رهبری، دکتر مهدی شکل گیری گفتمان انقلابی در ایران [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 89-144]

 • رئیسی، لیلی تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 69-95]

 • رئیسی، لیلا استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 97-129]

 • رئیسی، نگار مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 143-169]

ز

 • زارع، امیر ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 160-191]

 • زارعی، سحر بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 61-90]

 • زارعی، محمدحسین اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 105-129]

 • زارعی، محمدحسین جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 171-196]

 • زارعی، محمد حسین مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 9-32]

 • زارعی، محمد حسین بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 171-198]

 • زارعی، محمد حسین نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 129-159]

 • زاهدی، مهدی نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 119-134]

 • زاهدی، مهدی حقوق ثبت علائم تجاری : مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 125-155]

 • زاهدی، مهدی حمایت از دانش سنتی تحت نظام دانش های جغرافیایی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 141-164]

 • زاهدی، مهدی آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 35-58]

 • زاهدی، مهدی چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 9-28]

 • زاهدی، مهدی آثار گردآوری‌شده و اصالت [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 35-67]

 • زاهدی، مهدی آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 95-127]

 • زاهدی، مهدی شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 79-116]

 • زحمتکش، مجید از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • زراعت پیما، جواد امنیت انرژی چین و نگاه این کشور به منطقه اسیایی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 161-189]

 • زرشگی، محمد کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 43-74]

 • زرنشان، شهرام گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت‌ها: پاسداری از مرزهای "بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد" پس از هفتاد سال [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 195-214]

 • زرنشان، شهرام مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط‌ زیست اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 237-259]

 • زرنشان، شهرام بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 63-82]

 • زمانی، سیدقاسم انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 81-108]

 • زمانی، سیدقاسم حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 9-37]

 • زمانی، سیدقاسم صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری ( با تأکید بر رأی دیوان در اختلافمیان دولتهای جیبوتی و فرانسه ( 200 [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 163-192]

 • زمانی، سیدقاسم نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 57-83]

 • زمانی، سیدقاسم اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 203-243]

 • زمانی، سیدقاسم شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 25-41]

 • زمانی، سیدقاسم واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 9-29]

 • زمانی، سیدقاسم موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 9-39]

 • زمانی، سیدقاسم جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 9-32]

 • زمانی، سید قاسم مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی از منظر رویهی قضایی و داوری بینالمللی [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 115-140]

 • زمانی، سید قاسم حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 145-187]

 • زمانی، سید قاسم حاشیه صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 61-82]

 • زمانی، سید قاسم اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 9-27]

 • زمانی، سید قاسم چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان‌ بین‌المللی: مطالعه موردی بانک جهانی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 9-33]

 • زمانی، سید قاسم مفهوم و قلمرو اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 9-44]

 • زمانی، مسعود مشروعیت مداخله‌ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی، اوکراین، سوریه و یمن [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 289-317]

 • زمانیان، روح الله معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 1-22]

ژ

 • ژان، پرادل بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 159-179]

 • ژیلبر، گیوم دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 23-31]

س

 • سادات اخوی، سید علی ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 165-193]

 • سازمند، بهاره توسعه و امنیت انسانی :امنیت انسانی به عنوان محور توسعه [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 17-40]

 • ساعی، احمد امنیت ملی در جهان سوم [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 55-91]

 • ساعد، نادر ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 89-117]

 • سالاری، اسماء احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟ [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 33-63]

 • سالاری، عاطفه السادات از خود بیگانگی در خوانش اندیشه سیاسی شریعتی [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 147-164]

 • سبحانی، مهین مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 135-165]

 • سبزه ای، محمد تقی رویکردهای آمریکای لاتین به جامعه مدنی [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 115-144]

 • سبزه ای، محمد تقی جامعه جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 67-99]

 • سپردار، مریم بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 217-242]

 • ستایش پور، محمد استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 143-169]

 • ستایش پور، محمد جانشینی دولت‌ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 279-300]

 • سیدی، آزاد حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 283-317]

 • سیدی، مریم نقش قدرت مدنی در سیاست خارجی [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 173-203]

 • سربازیان، مجید مفهوم قرار داد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 249-277]

 • سرتیپی، حسین بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 39-76]

 • سعیدی، رحمان تحولات نظام حقوقی مطبوعات در ایران از ابتدای پیدایش تا پیش از کودتای سوم اسفند 1299 [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 159-182]

 • سعیدی، نیلوفر سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 29-57]

 • سعیدی، نیلوفر نقش دکترین سوء استفاده از حق و صلاحیت زمانی مراجع داوری سرمایه‌گذاری در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 107-141]

 • سیفی، آناهیتا بحران کرونا و چالش های حق برسلامتی زنان مهاجر در پرتو حقوق بشر بین الملل [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 143-180]

 • سیفی، اناهیتا مثلث زنان، صلح و امنیت در افغانستان از دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 343-380]

 • سیفی، جمال اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 34-58]

 • سیفی، جمال رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 91-117]

 • سیفی، سید جمال تعامل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 127-164]

 • سلطانی، سیدناصر علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 131-164]

 • سلطانی، سیدناصر نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 215-239]

 • سلطانی، سیدناصر اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 226-248]

 • سلطانی، سیدناصر محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 79-107]

 • سلطانی، محمد درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 193-236]

 • سلطانی، میلاد حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 29-55]

 • سلطانیان، ابوطالب بررسی روند تحولات ساختاری و نظری دیوان قضا [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 227-246]

 • سلیمی، حسین گسترش آموزش عالی و تحول سیاسی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 117-143]

 • سلیمی، حسین فرهنگ در جهان متغیر [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 295-316]

 • سلیمی، ،حسین دولت مجازی ،واقع‌گرایی تهاجمی ،نظام بین الملل ،سیاست خارجی [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 19-43]

 • سلیمی، صادق ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010 [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 163-184]

 • سلیمی، صادق محدودیتهای دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 67-90]

 • سلیمی، صادق تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 9-38]

 • سلیمانی، حسن نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 243-261]

 • سلیمانی نژاد، نسیم دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 194-223]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا بررسی مقایسه ای بحران دموکراسی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی شهروندان در دموکراسی های سه گانه اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 145-174]

 • سن شناس، دیانوش سیاست خارجی آمریکا از کلینتون تا بوش؛ تداوم گفتمان رهبری جهان [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 119-139]

 • سنگ سفیدی، محمد رضا نقش انگاره های دینی در سیاست :عرضی یا ماهوی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 53-80]

 • سهرابلو، علی شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 111-140]

 • سواری، حسن گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین‌المللی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 35-71]

 • سواری، حسن تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 34-58]

 • سودمندی، عبدالمجید مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 261-289]

 • سودمندی، عبدالمجید ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 141-170]

ش

 • شارق، زهرا سادات ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟ [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 149-171]

 • شارق، زهرا سادات بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 33-60]

 • شارق، زهرا سادات انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق دریاها حقوق بشر [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 213-239]

 • شاکری، سیدمجتبی تزاحم در اجرای حق‏‌های بشری؛ چالشها و راهکارها [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 257-289]

 • شایگان، فریده ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 101-125]

 • شاملو، سوده نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 71-114]

 • شاه حسینی، عطیه جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 141-165]

 • شاهمرادی، عصمت تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 9-33]

 • شجاعی ارانی، سعید سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 83-108]

 • شجاعیان، خدیجه اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 105-129]

 • شجاعیان، خدیجه تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 235-259]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 11-23]

 • شیخ زاده، احسان ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

 • شریف، محمد جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 213-249]

 • شریف، محمد تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 93-111]

 • شریف، محمد واقعیت جرم [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 111-133]

 • شریف، محمد میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 135-183]

 • شریف زاده، شیرین آثار گردآوری‌شده و اصالت [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 35-67]

 • شریف زاده، شیرین آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 95-127]

 • شریف‌زاده، شیرین شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 79-116]

 • شریف شاهی، محمد اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 183-213]

 • شریفی طرازکوهی، حسین دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 73-103]

 • شریفی طراز کوهی، حسین دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 9-36]

 • شریفی طراز کوهی، حسین منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 9-37]

 • شریفی طراز کوهی، حسین ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 73-93]

 • شریفی طراز کوهی، حسین کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 129-152]

 • شیروی، عبدالحسین مفهوم قرار داد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 249-277]

 • شیروی، عبدالحسین حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 133-163]

 • شعاریان، ابراهیم نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 173-190]

 • شعاریان، ابراهیم استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن: مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد فراملی و آرای داوری بین‌المللی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 75-113]

 • شعاریان، ابراهیم خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 9-33]

 • شعاریان ستاری، ابراهیم سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 21-49]

 • شعبان نیا منصور، مهدی نقش و جایگاه شهردار در حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی در کلان‌شهر تهران) [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 199-235]

 • شفیعی، جعفر گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 59-82]

 • شفیعی، نوذر بندر گوادر؛ کانال ورود چین به خلیج فارس [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 133-160]

 • شفیع زاده، مصطفی «فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 59-85]

 • شفیعی سیف ابادی، محسن بررسی تطبیقی آراء ماکس وبر و دیوید بیتهام درباره مشروعیت [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 151-178]

 • شفیعی علویجه، قاسم شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 83-100]

 • شکیب منش، هدی جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 167-198]

 • شکیب منش، هدی جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 9-32]

 • شکری، عباس پیامدهای امینتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای ایران با تاکید بر کاربست روش دلفی [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 113-134]

 • شکوری، ابوالفضل تجدید آمرانه و ملک الشعرای بهار [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 119-146]

 • شمس، عرفان بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصتها و چالشها [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 193-218]

 • شمسایی، محمد سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 41-68]

 • شمشیری، صادق نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 138-168]

 • شناسایی، هدایت الله بررسی حقوقی رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون 1970 لاهه با تصویب پروتکل 2010 پکن [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 127-154]

 • شهابی، مهدی کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 135-163]

 • شهابی، مهدی تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 313-342]

 • شهابی، مهدی تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

 • شهابی، مهدی حقوق اشراقی لئون پترازیسکی؛ تأملی بر گذار از عقل و طبیعت اشیا به اشراق تجربی چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 215-246]

 • شهبازی، آرامش وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 35-60]

 • شهبازی، آرامش چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 85-105]

 • شهبازی، آرامش حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 27-56]

 • شهبازی، آرامش تکثر سیستم قضایی بین المللی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 116-160]

 • شهبازی، آرامش تکثر سیستم قضایی بین المللی [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 115-160]

 • شهبازی، آرامش در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 219-245]

 • شهبازیان، ابوالقاسم تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 9-38]

 • شهلایی، فراز چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS) [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 35-60]

 • شوشی نسب، نفیسه نحوة ارزیابی خسارتهای درد و رنج [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 101-136]

ص

 • صابریان، علیرضا آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 293-330]

 • صابر ماهانی، فردوس درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا) [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 9-35]

 • صاحبی پسندیده، محمد رضا تجزیه شرکت های تجارتی در حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 271-298]

 • صاحب جمع، سارا استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن: مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد فراملی و آرای داوری بین‌المللی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 75-113]

 • صادقی، جلال حقوق همبستگی و همبستگی بین‌المللی: چالش‌های فرارو و آخرین تحولات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 107-132]

 • صادقی، دکتر محسن نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 138-168]

 • صادقی، زهرا رویکرد اجتماعی به امنیت و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران:تهدیدات و راهکار ها [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 49-88]

 • صادقی، میلاد نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری‎های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 221-249]

 • صادقی فسایی، سهیلا جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 220-242]

 • صادقی مقدم، محمدحسن تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 37-56]

 • صادقی مقدم، محمدحسن حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 29-55]

 • صادقی مقدم، محمد حسن باز فروش مبیع [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 229-330]

 • صالحی، جواد بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 47-67]

 • صالحی، جواد چالش‌های دیوان کیفری بین‌المللی در پیگیری پرونده رئیس‌جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه با دیوان کیفری [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 69-89]

 • صالحی، جواد رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 241-269]

 • صالحی، جواد ایجاد مناطق حفاظت ‌شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالش‌های پیش‌رو [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 361-388]

 • صالحی، جواد تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 41-70]

 • صالحی، حمید رضا نقض اصل ‌فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 241-266]

 • صالحی، عطااله مفهوم، منزلت و صور برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 325-359]

 • صالحی فر، علیرضا تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 215-252]

 • صبوریان گهرتی، معین نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 39-68]

 • صداقتی، کیوان نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 199-216]

 • صداقتی، کیوان سازمان اداری مسجد و سنجه‮های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟‬‬‬‬‬ [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 253-277]

 • صفائی، حسن ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 133-157]

 • صقری، محمد اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 119-139]

 • صلحی، احسان موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 181-211]

 • صلح چی، محمدعلی مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشر توسط شرکت‌های فراملی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 105-128]

 • صلح چی، محمدعلی تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 81-101]

 • صلح چی، محمدعلی اعتبار دادرسی و احکام صادره از دیوان داوری در غیاب یکی از اعضا [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 213-239]

 • صلح چی، محمد علی بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 143-168]

 • صلح چی، محمد علی فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 99-124]

 • صلح چی، محمد علی سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 71-105]

ض

 • ضیایی، سید یاسر مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 309-338]

 • ضیایی، سیدیاسر جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 191-224]

 • ضیایی، سیدیاسر شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 97-122]

 • ضیایی بیگدلی، صادق موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 181-211]

 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا بررسی و نقد قطعنامه 1701 (اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسراییل و حزب اله لبنان از منظر حقوق بین الملل [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 7-19]

 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 9-23]

 • ضیایی بیگدلی، محمد رضا متدولوژی حقوق بین المللی [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 7-19]

 • ضیایی بیگدلی، محمد رضا جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 7-21]

 • ضیائی، رضوان نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 129-166]

 • ضیائی بیگدلی، محمدرضا نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 5-19]

 • ضیائی بیگدلی، محمدرضا چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا) [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 5-29]

 • ضیائی بیگدلی، محمدرضا حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 155-177]

 • ضیائی بیگدلی، محمد رضا نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 1-14]

 • ضیائی بیگدلی، محمد رضا مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 93-115]

 • ضرغام نژاد، سرویس مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و امریکا [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 147-170]

 • ضرونی، داریوش استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 69-105]

 • ضمامی، حامد نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار خارجی در رویه داوری ایکسید [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 93-120]

ط

 • طاهری، ابوالقاسم موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 21-55]

 • طاهری، ابو القاسم فناوری ارتباطی و اطلاعاتی؛ جهانی شدن و پیامدهای سیاسی آن [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 7-39]

 • طاهری، آزاده سادات تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 237-268]

 • طاهری، محمد جریان روشنفکری دینی و پارادایم اصلاح (ایران بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 155-187]

 • طباخی ممقانی، جواد مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 309-338]

 • طباطبایی، سید محمد نظام اروپایی و شکافهای فعال سیاسی [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 121-151]

 • طباطبایی لطفی، سید احمد رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

 • طباطبایی نژاد، سید محمد بررسی مدل‌های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 237-262]

 • طباطبائی، سید محمد صادق «واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی» [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 165-193]

 • طباطبائی حصاری، نسرین نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 203-225]

 • طباطبائی حصاری، نسرین خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 71-93]

 • طباطبائی نژاد، سیدمحمد نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 119-134]

 • طباطبائی نژاد، سیدمحمد مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 87-105]

 • طیببی، مرتضی تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 331-346]

 • طیبی فرد، سید امیرحسین حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 81-104]

 • طحان نظیف، هادی ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 267-301]

 • طلایی، فرهاد تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 165-200]

 • طوسی، عباس تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 29-59]

ظ

 • ظاهری، علیرضا نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 165-192]

 • ظاهری، علیرضا بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه‌ فراحکومتی در جامعه جهانی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 311-335]

ع

 • عابدی اردکانی، محمد بررسی تطبیقی آراء ماکس وبر و دیوید بیتهام درباره مشروعیت [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 151-178]

 • عابدینی، عبدالله ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟ [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 149-171]

 • عابدینی، عبدالله بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 203-226]

 • عابدینی، عبداله استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 143-169]

 • عالی پور، حسن واقعیت جرم [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 111-133]

 • عامری، زهرا بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 207-236]

 • عامری، فائزه رویکرد نظری به مفهوم( حق نسل سوم) [دوره 15، شماره 39، 1392، صفحه 167-196]

 • عامری، فیصل واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 69-104]

 • عامری، فیصل حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 161-198]

 • عامری، فیصل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 39-66]

 • عامری، فیصل الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 83-107]

 • عامری، معصومه بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 207-236]

 • عباسی، بیژن تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 321-354]

 • عباسی، بیژن شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 111-140]

 • عباسی، بیژن مطالعه تطبیقی نظام‮های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 9-40]

 • عباسی، حمیدرضا بررسی مدل‌های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 237-262]

 • عباسی، محمدرضا نقض اصل ‌فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 241-266]

 • عباسی، محمود محصولات غذایی ترا ریخته و چالش‌های پیش‌رو از منظر حق بر غذا [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 53-75]

 • عباسی، محمود آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 35-58]

 • عباسی، مصطفی عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 85-129]

 • عباس تبارفیروزجاه، حبیب اله اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 53-79]

 • عبدی، ایوب حاشیه صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 61-82]

 • عبداللهی، حسین بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 65-96]

 • عبداللهی، دکتر محسن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 199-224]

 • عبدالمالکی، مهدی وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 115-141]

 • عبدالهی، محسن پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 31-52]

 • عبداله زاده شهربابکی، آزاده مبنای نظری بحث پیرامون مساله کیفیت قانون: چیستی و چرایی؟ [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 297-317]

 • عرفان منش، محمدحسین نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 119-134]

 • عرفان منش، محمدحسین آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 35-58]

 • عزیزی، پروانه روشنفکران دینی ایران و غرب [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 45-84]

 • عزیزی، ستار بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو » رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 169-202]

 • عزیزی، ستار مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تاکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه‌ای در یمن [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 109-135]

 • عزیزی، ستار جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره‌مندی زنان از حق بر توسعه [(مقالات آماده انتشار)]

 • عزیزی، ستار تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19 [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 9-42]

 • عزیزی 1، ستار بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 10-41]

 • عسکری، پوریا سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 29-57]

 • عسکری، پوریا حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 118-139]

 • عسکری، پوریا پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 41-67]

 • عسکری، پوریا نقش دکترین سوء استفاده از حق و صلاحیت زمانی مراجع داوری سرمایه‌گذاری در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 107-141]

 • عسکری نیا، ندا شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 107-128]

 • عسگری، پوریا حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شرط رفتار ملت های کامله الوداد [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 347-376]

 • عیسیئی تفرشی، محمد تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 19-47]

 • عطار، محمدصالح گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین‌المللی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 35-71]

 • عطار، محمدصالح تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 34-58]

 • عطار، محمدصالح ارزیابی مفهومی قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام‌ساز حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 291-316]

 • عطـار طاهـری، غزاله بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 79-119]

 • علائی، حسین پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 165-198]

 • علیپور، محمد دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 123-148]

 • علیدادزاده، روح اله ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 37-59]

 • علی داد زاده، روح الله نظارت بر انتخابات مجلس نمایندگان لبنان [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 71-96]

 • علیزاده، مسعود گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت‌ها: پاسداری از مرزهای "بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد" پس از هفتاد سال [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 195-214]

 • علیزاده، مسعود مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط‌ زیست اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 237-259]

 • علیزاده، مسعود بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 63-82]

 • علی صوفی، علیرضا تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 192-218]

 • علومی یزدی، حمیدرضا شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 47-80]

 • علومی یزدی، حمیدرضا احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 202-218]

 • علومی یزدی، حمید رضا صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر : بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 105-119]

 • علومی یزدی، حمید رضا شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران) [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 5-27]

 • علومی یزدی، حمید رضا مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 66-97]

 • علومی یزدی، دکتر حمیدرضا شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 225-270]

 • عمیدی مهر، الهام رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 91-117]

 • عمیدی مهر، الهام تعامل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 127-164]

غ

 • غفاری، علیرضا ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 115-136]

 • غفاری، مسعود حکومت در اندیشه سیاسی مهدی بازرگان [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 117-135]

 • غفاری، هدی چالشها و راهکارهای فراروی بهبود مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران با توجه به معیارهای اتحادیه بین المللی مخابرات [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 101-122]

 • غفاری، هدی نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 107-132]

 • غفاری، هدی ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 199-230]

 • غفوریان نژاد مقدم، محمد محسن تحولات نظام حقوقی مطبوعات در ایران از ابتدای پیدایش تا پیش از کودتای سوم اسفند 1299 [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 159-182]

 • غلامی، حسین پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 131-159]

 • غلامی، حسین پذیرش فرهنگ زندان [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 159-175]

 • غلامی، حسین ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 97-129]

 • غلامی، عفیفه قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 81-109]

 • غلامی، عفیفه ظرفیت سازوکار داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری در حمایت از محیط‌ زیست [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 273-310]

 • غلام دخت، سمیرا حمایت از دانش سنتی تحت نظام دانش های جغرافیایی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 141-164]

 • غلامرضا کاشی، محمد جواد زمینه فلسفی پیش بینی علمی در عرصه سیاسی تاریخ مندی و فلسفه سیاسی [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 143-157]

 • غلامی میانسرایی، معصومه ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی در تنظیم آن [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 183-214]

ف

 • فتاحی زاده، ابوذر نص، معنا و روابط بین الملل [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 155-172]

 • فریادی، مسعود انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 121-150]

 • فریادی، مسعود سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 217-251]

 • فراهانی، جواد اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 173-201]

 • فرجی نصیری، شهریار بندر گوادر؛ کانال ورود چین به خلیج فارس [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 133-160]

 • فرخی، رحمت اله نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 57-83]

 • فرخانی، هدایت مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 87-105]

 • فرضی، مریم تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 9-42]

 • فرهادی، عباس نص، معنا و روابط بین الملل [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 155-172]

 • فیروزآبادیان، مهدی تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 69-95]

 • فیروزی مندمی، فراز جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 165-191]

 • فصیح رادمندی، منصوره مبانی نظری گرایش حقوق فرهنگ و ارتباطات [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 205-236]

 • فضائلی، مصطفی حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 9-32]

 • فضائلی، مصطفی جانشینی دولت‌ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 279-300]

 • فضائلی، مصطفی تزاحم در اجرای حق‏‌های بشری؛ چالشها و راهکارها [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 257-289]

 • فیضی چکاب، غلام نبی زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت بین المللی) [دوره 6، شماره 13، 1383، صفحه 47-73]

 • فیضی چکاب، غلام نبی تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با « مقر دائمی » سوءاستفاده از مفهو [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 35-58]

 • فضلی مقصودی، حسین آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 293-330]

 • فقیه حبیبی، علی سازمان اداری مسجد و سنجه‮های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟‬‬‬‬‬ [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 253-277]

 • فقیه عبدالهی، ام لیلا بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 193-220]

 • فقیه لاریجانی، فرهنگ سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 217-251]

 • فلاحتی، سروش تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

 • فلاحتی، سروش ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت؟ [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 149-181]

 • فلاحتی، مهین حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 133-163]

 • فلاح زاده، علی محمد تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 169-206]

 • فلاح زاده، علی محمد اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 91-115]

ق

 • قاری سیدفاطمی، سید محمد دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 81-112]

 • قاری سید فاطمی، سید محمد مهاجران محیط‌زیستی در حقوق بین‌الملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 179-207]

 • قاسمی، آرین صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 151-177]

 • قاسمی، سعیده بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 64-96]

 • قاسمی، علی تهدید به زور و حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 133-156]

 • قاسمی، غلامعلی شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 215-243]

 • قاسمی، فرهاد پیامدهای امینتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای ایران با تاکید بر کاربست روش دلفی [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 113-134]

 • قاسمی، محسن مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 61-83]

 • قاسمی، ناصر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 377-400]

 • قاسم آبادی، مرتضی بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 153-177]

 • قائمی خرق، محسن مبانی حقوقی دولت مدرن؛ ایده «ارجاع دولت به مفهوم اعتزالی حق» [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 299-324]

 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی قلمرو بطلان نسبی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 401-426]

 • قبولی درافشان، سید محمد هادی حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 113-135]

 • قدبیگی، زهرا تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19 [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 9-42]

 • قدیرلی، نرگس دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین‌المللی سازمان‌ها [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 346-373]

 • قربانی، مجید دستکاری بازار اوراق بهادار [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 301-326]

 • قربانی، مجید تجزیه شرکت های تجارتی در حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 271-298]

 • قربان وند، محمدباقر زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 271-300]

 • قزلسفلی، دکتر محمد تقی زمینه‎ها و ویژگی‎های اندیشه سیاسی معناگرا [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 217-236]

 • قزلسفلی، محمد تقی سقراط و فلسفه سیاسی معاصر [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 175-200]

 • قیصری، نور الله ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 201-230]

 • قلی پور، رحمت الله مشارکت عامه مردم در تصمیم گیری [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 179-200]

 • قنبری، حمید مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 25-64]

 • قنبری جهرمی، محمدجعفر تأثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 119-143]

 • قهرمانی، غفور اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 183-213]

 • قهرمانزاده نیمگزی، فرزین بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 9-35]

 • قوام، سید عبدالعلی از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه ای [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 7-19]

 • قوام، سید عبدالعلی سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 7-21]

 • قوام، عبدالعلی تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی [دوره 6، شماره 12، 1383، صفحه 5-15]

 • قوام ابادی، محمد حسین بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 115-160]

ک

 • کیا، علی اصغر بررسی تطبیقی اخبرا جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 45-78]

 • کارلوتولیو، آلتان بحران سوسیالیسم و مسایل انسان شناسی «سیاسی» [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 189-215]

 • کارلوتولیو، آلتان چرخه ی فرهنگ «سیاسی» چپ مارکسیست [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 203-211]

 • کاشانی، جواد دعوای گروه :پاسخی به ضرورت و.جود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 121-146]

 • کاشانی، جواد بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی(در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 33، 1390، صفحه 244-274]

 • کاشانی، جواد برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 59-63]

 • کاشانی، جواد مفهوم لایحه قضایی [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 9-27]

 • کاشانی، جواد تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 29-59]

 • کاشانی، جواد چالش‌های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 9-34]

 • کاظمی، حمید نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری‎های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 221-249]

 • کاظمی فروشانی، حسین ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • کاظمی نجف آبادی، عباس الزامات تقنینی دولت‌ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 129-148]

 • کاظمی نجف آبادی، عباس ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 115-136]

 • کامیارراد، ساناز حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

 • کامیارراد، صفرعلی حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

 • کاویار، حسین صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 279-302]

 • کاویانی، کورش اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 7، 1381، صفحه 141-159]

 • کاویانی، کوروش مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 275-295]

 • کاویانی، کوروش اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 129-144]

 • کدخدایی، عباسعلی تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 77-99]

 • کدخدایی، عباسعلی احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟ [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 33-63]

 • کدخدایی، عباسعلی انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 9-40]

 • کدخدایی، عباسعلی وضعیت حاکمیت در اتحادیه اروپا در پرتو آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 35-61]

 • کدخدایی، عباسعلی استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 45-78]

 • کرمی، موسی حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 9-32]

 • کریمی، سیامک مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تاکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه‌ای در یمن [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 109-135]

 • کریمی، سیامک تعهد دولت منشا و سایر دولت‌ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19 [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 83-111]

 • کریمی، سیامک بررسی مشروعیت خاتمه ارادی اعمال یکجانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 95-125]

 • کریمی، عباس داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 157-184]

 • کرم زاده، سیامک بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 203-226]

 • کلانتری، حمیدرضا تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 331-346]

 • کمرخانی، ایام نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 129-159]

 • کوشا، سهیلا صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری ( با تأکید بر رأی دیوان در اختلافمیان دولتهای جیبوتی و فرانسه ( 200 [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 163-192]

 • کوشکی، غلامحسن جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 327-350]

 • کولایی، الهه امنیت انرژی چین و نگاه این کشور به منطقه اسیایی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 161-189]

گ

 • گائینی، رعنا تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 135-152]

 • گراوند، فرشاد حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 331-367]

 • گرجی، دکتر علی اکبر عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 351-386]

 • گرجی، علی اکبر استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 69-105]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 9-35]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 59-82]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 9-32]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 151-177]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 293-320]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 9-36]

 • گسن، ریموند بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار: وضعیت کشور فرانسه [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 171-186]

 • گل پور، سهیلا رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 40، 1392، صفحه 71-113]

 • گلشنی، عصمت شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 234-258]

 • گل محمدی، احمد مفهوم، معنا، زبان [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 236-252]

 • گل محمدی، احمد تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران؛ نگاهی به تحلیل چارلز کورزمن [دوره 7، شماره 17، 1384، صفحه 65-87]

 • گل محمدی، احمد روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست وزیری (1357 - 1327) [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 79-109]

ل

 • لسانی، سید حسام الدین مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 195-216]

 • لسانی، سید حسام الدین بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 251-272]

 • لطفی، حسن قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 84-108]

 • لطفی، میثم سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 217-251]

 • لکناهور، جاوید «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 117-142]

 • للـهگانی، سمانه قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 155-190]

 • لومباردینی، مایکل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 161-183]

م

 • مافی، همایون چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS) [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 35-60]

 • ماکسل، گابریل عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 183-205]

 • مالدار، محمدحسن تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 247-275]

 • مبینی، جواد دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 73-103]

 • مجتهدی، محمد رضا قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 183-216]

 • مجیدی، سید محمود علویها و نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس ترکیه: رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 291-312]

 • محسنی، سعید قلمرو بطلان نسبی [دوره 13، شماره 34، 1390، صفحه 401-426]

 • محسنی، وجیهه تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 321-354]

 • محمد، شمسایی حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار» [دوره 8، شماره 19، 1385، صفحه 7-25]

 • محمدی، حمید مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 185-215]

 • محمدی، دکتر پژمان محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 387-416]

 • محمدی، سمیه شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 47-80]

 • محمدی، عقیل چالش‌های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 9-38]

 • محمدی، عمران تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 149-173]

 • محمدی، محمدرضا تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 313-342]

 • محمدی، مهرداد تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 81-101]

 • محمدی آلمانی، پیمان نقش و جایگاه شهردار در حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی در کلان‌شهر تهران) [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 199-235]

 • محمدزاده، علی حکومت در اندیشه سیاسی مهدی بازرگان [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 117-135]

 • محمدزاده قره باغ، حسین نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمنی هوانوردی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 69-105]

 • محمد قاری سیدفاطمی، سید قطار جهان‌شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 9-31]

 • محمدی کیا، طیبه خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 255-276]

 • محمدی گرگانی، محمد بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 263-297]

 • محمودی، سیدعلی صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 135-176]

 • محمودی، سید هادی دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 284-312]

 • محمودی جانکی، فیروز فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 107-133]

 • محمودی کردی، زهرا جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 169-236]

 • محمودی کردی، زهرا تحلیل عناصر تعهد به پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی فرامرزی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 243-268]

 • محمودی کردی، زهرا ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی در تنظیم آن [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 183-214]

 • مختاری، مرضیه اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 173-201]

 • مختاری، مهدی بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 263-297]

 • مختارزاده، سعیده حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 71-99]

 • مدرس سبزواری، ساسان کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 129-152]

 • مدرس سبزواری، ساسان مهاجران محیط‌زیستی در حقوق بین‌الملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 179-207]

 • مدیر شانه چی، محسن سیری در اندیشه سیاسی و اجتماعی پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 23، 1386، صفحه 201-226]

 • مرادی برلیان، مهدی درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 1-1]

 • مرادی برلیان، مهدی دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 81-112]

 • مرادخانی، فردین نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 130-158]

 • مرادخانی، فردین ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 43-77]

 • مرادزاده، حسن شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 107-128]

 • مرتضایی فرد، محمود تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 192-218]

 • مرتضوی، هدی مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 9-32]

 • مرتضوی فرد، فاطمه آزادی از ترس [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 39-79]

 • مردیها، سید مرتضی مبانی ایده اصلاح [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 151-179]

 • مردیها، سید مرتضی نقش تقارن در تحول انقلابی [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 157-189]

 • مردیها، سید مرتضی با کاروان حله، نخبگان میان وطن گرایی و جهان گرایی [دوره 4، شماره 6، 1381، صفحه 109-131]

 • میرزایی، ویدا جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 141-180]

 • میرزاده، مناالسادات انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 81-108]

 • میرزانژادجویباری، اکبر تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 91-119]

 • میرشکاری، عباس اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 173-201]

 • میرشکاری، عباس ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 160-191]

 • میر شکاری، عباس ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 417-442]

 • میرشمسی، محمد هادی گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 109-140]

 • میرشمسی 11، محمد هادی تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 9-42]

 • میرعباسی، سید باقر چالش‌های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 9-38]

 • میر فخرایی، سید حسن سیاست خارجی امریکا: از امنیت بین الملل تا امنیت مبتنی بر همکاری [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 165-189]

 • میر فخرایی، سید حسن بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی: اهداف و پیامدها [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 99-141]

 • میر فخرایی، سید حسن رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی [دوره 6، شماره 10، 1383، صفحه 179-201]

 • مرکز مالمیری، احمد قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 157-184]

 • مرکز مالمیری، احمد فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-54]

 • میرمحمدی، مصطفی حقوق همبستگی و همبستگی بین‌المللی: چالش‌های فرارو و آخرین تحولات [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 107-132]

 • مروت، مجتبی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه [دوره 8، شماره 18، 1385، صفحه 139-179]

 • مسعودی، ملیحه مسعودی بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 109-139]

 • مشیرزاده، حمیرا پژوهش در چارچوب بر نامه های پژوهشی خرد گرایانه در ورابط بین الملل [دوره 12، شماره 28، 1389، صفحه 135-158]

 • مشیرزاده، حمیرا مطالعه گفتمان در روابط بین الملل: نقد پژوهش و روش [دوره 8، شماره 21، 1385، صفحه 209-260]

 • مشهدی، علی تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 103-123]

 • مشهدی، علی جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 141-165]

 • مشهدی، علی تحلیل مبانی و مسائل هزینه‌ دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 220-240]

 • مشهدی، علی بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 217-242]

 • مشهدی، علی ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • مشهدی، علی تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 135-152]

 • مصطفوی، علی اصغر اهداف آشکار و نهان ایران شناسی اروپایی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 335-353]

 • مصلحی، جلال حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری [دوره 7، شماره 16، 1384، صفحه 249-283]

 • مظلومی، مرسده وضعیت حاکمیت در اتحادیه اروپا در پرتو آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا [دوره 23، شماره 71، 1400، صفحه 35-61]

 • مظلومیان، مهرنوش بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 263-297]

 • معتمدنژاد، رویا اصول بنیادی حقوق جهانی ارتباطات: میراث مشترک [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 267-291]

 • معتمد نژاد، رویا کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با ... [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 85-135]

 • معتمد نژاد، رویا نقش سازمان های ممنطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات :بررسی تجربیات شورای اروپا [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 79-112]

 • معتمد نژاد، کاظم تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها در عرصه های ملی منطقه ای و بین المللی [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 1-44]

 • معرفی، سعیده اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 199-224]

 • معصومی، علی اکبر امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • معینی علمداری، جهانگیر فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 107-133]

 • مقامی، امیر مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • مقدسین، حمیدرضا مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 9-36]

 • مقدم ابریشمی، علی جرح داور در داوری سرمایه گذاری بین المللی: نقدی بر رویه داوری ایکسید و ارائه راهکار مناسب [دوره 20، شماره 59، 1397، صفحه 98-116]

 • مقدم ابریشمی، علی نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار خارجی در رویه داوری ایکسید [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 93-120]

 • مقدم فرد، محمد پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 165-198]

 • مقصودی، رضا تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 17، شماره 49، 1394، صفحه 133-154]

 • مکارم، روح اله ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 267-301]

 • ملت، محمدرضا مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • ملکوتی هشتجین، سید حسین قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 183-216]

 • منتظری، ایمان مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 34-64]

 • منصور، کمیل تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر منازعه اسرائیل - فلسطین [دوره 5، شماره 8، 1382، صفحه 215-237]

 • منصوری، حجت اله ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 417-442]

 • منصوریان، ناصرعلی دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 123-148]

 • منصوریان، ناصر علی دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی [دوره 3، شماره 5، 1380، صفحه 144-174]

 • منصوریان، ناصر علی حقوق عمومی ارتباطات :عرصه ای بین رشته ای [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 183-204]

 • منصوری بروجنی، محمد بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 247-264]

 • منفرد، سید قاسم گزینه های راهبردی امریکا در مواجه با قدرت های نوظهور در اسیا [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 75-98]

 • منوچهری، عباس از خود بیگانگی در خوانش اندیشه سیاسی شریعتی [دوره 10، شماره 25، 1387، صفحه 147-164]

 • مهدی زاده، مهدی قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 157-184]

 • مهدوی زاهد، مهدی درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 1-1]

 • مهدوی زاهد، مهدی واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده [دوره 20، شماره 60، 1397، صفحه 289-309]

 • مهدوی زاهد، مهدی امکان و امتناعِ مطالعات میان‌رشته‌ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 269-290]

 • مهرآرام، پرهام بنمایه های رومی حقوق عمومی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 71-99]

 • موثقی، حسن تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت درالتزام به تعهدات بینالمللی [دوره 11، شماره 26، 1388، صفحه 319-354]

 • مؤذنی، روح الله بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 193-220]

 • مؤذن زادگان، حسن علی نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78 [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 115-153]

 • موذن زادگان، حسنعلی مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و امریکا [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 147-170]

 • موذن زادگان، حسنعلی علم قاضی در حقوق جزای ایران [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-213]

 • موذن زادگان، حسنعلی بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 23-45]

 • موذن زاده گان، حسنعلی بررسی تطبیقی اخبرا جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 45-78]

 • موریس، الیسون عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 183-205]

 • موسی زاده، محمد بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 39-76]

 • موسوی، سید احمد ضمانت مهریه [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 66-85]

 • موسوی، سید فضل الله « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 185-206]

 • موسوی، سید فضل الله سازکارقضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر [دوره 23، شماره 72، 1400، صفحه 9-37]

 • موسوی، سیدفضل اله تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 149-173]

 • موسوی، سیدفضل اله اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 9-25]

 • موسوی، سید مهدی « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ [دوره 14، شماره 36، 1391، صفحه 185-206]

 • موسوی فر، سید حسین اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی [دوره 17، شماره 48، 1394، صفحه 9-25]

 • موسوی فرد، سید رحمت الله تحلیل منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 11، شماره 27، 1388، صفحه 21-46]

 • موسوی نیا، محمد رضا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری [دوره 8، شماره 20، 1385، صفحه 23-53]

 • مولایی، یوسف نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی [دوره 15، شماره 42، 1393، صفحه 173-190]

 • مولائی، آیت نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19 [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 314-343]

 • مولائی، آیت قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها [دوره 24، شماره 75، 1401، صفحه 183-216]

 • مولائی، یوسف اساسی سازی حقوق خصوصی [دوره 20، شماره 61، 1397، صفحه 209-234]

 • مومنی راد، احمد سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی [دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 185-204]

ن

 • نادری بنی، روح الله بررسی تطبیقی آراء ماکس وبر و دیوید بیتهام درباره مشروعیت [دوره 10، شماره 24، 1387، صفحه 151-178]

 • ناصری، علیرضا بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 153-177]

 • نیاورانی، صابر قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر [دوره 15، شماره 41، 1393، صفحه 47-70]

 • نیاورانی، صابر قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر [دوره 18، شماره 53، 1395، صفحه 173-198]

 • نبوی، سید عبدالامیر اسلام‎گرایی رادیکال و سنجش معنا در حوزه سیاسی [دوره 12، شماره 29، 1389، صفحه 277-294]

 • نجابت خواه، مرتضی دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 111-132]

 • نجارزاده هنجنی، مجید مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی [دوره 19، شماره 56، 1396، صفحه 9-32]

 • نجارزاده هنجنی، مجید ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 64، 1398، صفحه 217-232]

 • نجفی، رضا رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 293-320]

 • نژدی منش، هیبت الله رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 137-163]

 • نژندی منش، هیبت اله تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 95-118]

 • نژندی منش، هیبت اله جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 171-196]

 • نژندیمنش، هیبت hلله قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 155-190]

 • نساری، الناز نقش نهاد بیمه کننده سرمایه‌گذاری خارجی در نیل به سرمایه‌گذاری پایدار با تاکید بر عملکرد میگا [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 44-69]

 • نظری، وحید تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران [دوره 19، شماره 57، 1396، صفحه 149-172]

 • نظیف، مجتبی نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 165-192]

 • نیک پی، امیر درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضدتبعیض [دوره 23، شماره 74، 1401، صفحه 181-212]

 • نیکویی، مجید مشروعیت مداخله‌ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی، اوکراین، سوریه و یمن [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 289-317]

 • نیکونهاد، حامد تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی) [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 382-406]

 • نواری، علی حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای [دوره 16، شماره 46، 1394، صفحه 9-37]

 • نواری، علی بهره‌برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین‌الملل آب [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 163-190]

 • نوبهار، رحیم از حفظ حکومت تا حفظ نظام [دوره 21، شماره 63، 1398، صفحه 43-64]

 • نوبهار، رحیم واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 153-181]

 • نوری، ولی اله اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 9-27]

 • نوربخش، نعیم تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با « مقر دائمی » سوءاستفاده از مفهو [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 35-58]

 • نوربخش، نعیم «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 117-142]

 • نوروزپور، حسام حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟ [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 107-140]

 • نوری یوشانلوئی، جعفر حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی [دوره 16، شماره 44، 1393، صفحه 175-198]

و

 • واحد، فائزه چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 9-28]

 • واعظی، سید مجتبی بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو [دوره 24، شماره 76، 1401، صفحه 109-139]

 • ویژه، دکتر محمدرضا مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه [دوره 12، 29.1، 1389، صفحه 443-480]

 • ویژه، محمدرضا کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 14، شماره 38، 1391، صفحه 121-161]

 • ویژه، محمدرضا نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی [دوره 14، شماره 37، 1391، صفحه 171-202]

 • ویژه، محمدرضا واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو [دوره 18، شماره 52، 1395، صفحه 9-32]

 • ویژه، محمد رضا تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات [دوره 13، شماره 35، 1390، صفحه 237-268]

 • ویژه، محمد رضا تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 9-37]

 • وصالی محمود، منصور تأثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری [دوره 17، شماره 50، 1395، صفحه 119-143]

 • وکیل، امیرساعد حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟ [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 107-140]

 • وکیلیان، حسن فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون [دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-54]

 • وکیلیان، حسن «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 117-142]

 • وکیلیان، حسن جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی [دوره 19، شماره 58، 1397، صفحه 57-81]

 • ولایی، علی واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 153-181]

 • ولویون، رضا حق موضوع بیع [دوره 5، شماره 9، 1382، صفحه 73-85]

 • ولویون، رضا فروش آپارتمان های ساخته شده [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 31-45]

 • وهاب پور، پیمان نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری [دوره 7، شماره 14، 1384، صفحه 125-150]

ه

 • هاشمی، سید محمد تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 20، شماره 62، 1398، صفحه 321-354]

 • هاشمی، سید محمد امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • هاشمی، سید محمد آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس [(مقالات آماده انتشار)]

 • هاشمی، سید محمد مطالعه تطبیقی نظام‮های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران [دوره 23، شماره 73، 1400، صفحه 9-40]

 • هداوند، مهدی درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری [دوره 18، شماره 54، 1396، صفحه 197-217]

 • هداوند، مهدی حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

 • هرسیج، حسین نقش قدرت مدنی در سیاست خارجی [دوره 9، شماره 22، 1386، صفحه 173-203]

 • هرمزی، خیر الله توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن [دوره 6، شماره 11، 1383، صفحه 27-55]

 • همتی، مجتبی تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 55، 1396، صفحه 245-272]

ی

 • یادگاری، عبدالصاحب خلیج فارس: ایران و قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 277-291]

 • یار محمدی، رامین تحلیل عناصر تعهد به پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی فرامرزی [دوره 21، شماره 66، 1399، صفحه 243-268]

 • یاوری، اسداله درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) [دوره 16، شماره 43، 1393، صفحه 109-134]

 • یاوری، اسداله بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 171-198]

 • یداللهی، انور بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی [دوره 21، شماره 65، 1398، صفحه 171-198]

 • یوسفی، رویا ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

login