آ

 • آجلی لاهیجی، مهشید از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • آگاه، وحید الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 72-93]

ا

 • ابراهیم پور اسنجان، عادل دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 194-223]

 • ابراهیم گل، علیرضا رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

 • ابو عطا، محمد وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 41-61]

 • احسن نژاد، مسعود مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • اسماعیل نسب، حسین ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

 • اشراقی آرانی، مجتبی ضوابط حاکم بر توقیف هواپیما در مقررات ایران و بین الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 175-202]

 • اکبری، محسن بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 10-41]

 • اکبری، نرگس ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • اولادی، حامد الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 72-93]

ب

 • بلک، ژانت ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 119-141]

پ

 • پشمی، بهرام تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در وضعیت‌های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19 [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 111-140]

ت

 • تقی زاده، زکیه حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 171-203]

ج

 • جلالی، علیرضا وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 41-61]

 • جمشیدی، تورج خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 9-33]

ح

 • حدادی، مهدی حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 171-203]

 • حسینی آزاد، سید علی از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین‌المللی سازمان‌ها [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 346-373]

 • حسینی مدرس، سید مهدی شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 234-258]

خ

 • خسروی، حسن حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 9-39]

 • خسروشاهی، حسن رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

د

 • دادمهر، هادی دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 284-312]

 • داشاب، مهریار تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 142-174]

 • داورپور، سارا تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 142-174]

 • دبیرنیا، علیرضا شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 96-127]

 • دست پیمان، صائب شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 96-127]

ر

 • راسخ، محمد مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 61-83]

 • رستمی، ولی امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • رضایی، مهدی ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 37-59]

 • رضوی راد، محمد ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 119-141]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمد حسین مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 34-64]

 • رهبری، ابراهیم تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

ز

 • زارع، امیر ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 160-191]

 • زحمتکش، مجید از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 259-293]

 • زرنشان، شهرام بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 63-82]

س

 • سیفی، جمال رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 91-117]

 • سلطانی، سیدناصر اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 226-248]

 • سلیمی، صادق محدودیتهای دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 67-90]

 • سلیمانی نژاد، نسیم دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 194-223]

 • سهرابلو، علی شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 111-140]

 • سودمندی، عبدالمجید ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 141-170]

ش

 • شاکری، سیدمجتبی تزاحم در اجرای حق‏‌های بشری؛ چالشها و راهکارها [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 257-289]

 • شیخ زاده، احسان ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

 • شعاریان، ابراهیم خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 9-33]

 • شمس، عرفان بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصتها و چالشها [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 193-218]

 • شهابی، مهدی تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

ص

 • صالحی، جواد ایجاد مناطق حفاظت ‌شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالش‌های پیش‌رو [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 361-388]

 • صالحی، عطااله مفهوم، منزلت و صور برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 325-359]

ط

 • طباطبایی لطفی، سید احمد رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 227-256]

ع

 • عابدینی، عبدالله بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 203-226]

 • عباسی، بیژن شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 111-140]

 • عزیزی 1، ستار بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 10-41]

 • علیدادزاده، روح اله ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 37-59]

 • علیزاده، مسعود بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 63-82]

 • عمیدی مهر، الهام رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 91-117]

ف

 • فضائلی، مصطفی تزاحم در اجرای حق‏‌های بشری؛ چالشها و راهکارها [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 257-289]

 • فلاحتی، سروش تأملی بر ابطال گواهی ثبت اختراع در پرتو عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 203-233]

ق

 • قاسمی، محسن مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 61-83]

 • قدیرلی، نرگس دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین‌المللی سازمان‌ها [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 346-373]

ک

 • کاظمی فروشانی، حسین ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • کامیارراد، ساناز حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

 • کامیارراد، صفرعلی حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

 • کریمی، سیامک تعهد دولت منشا و سایر دولت‌ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19 [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 83-111]

 • کرم زاده، سیامک بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 203-226]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 9-36]

 • گلشنی، عصمت شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 234-258]

م

 • محمودی، سید هادی دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا (2017) [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 284-312]

 • مرادخانی، فردین نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 130-158]

 • میرشکاری، عباس ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 160-191]

 • مشهدی، علی ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 291-324]

 • معصومی، علی اکبر امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • مقامی، امیر مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • مقدسین، حمیدرضا مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 9-36]

 • ملت، محمدرضا مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان) [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 167-191]

 • منتظری، ایمان مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم [دوره 22، شماره 69، 1399، صفحه 34-64]

 • مولائی، آیت نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19 [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 314-343]

ن

 • نساری، الناز نقش نهاد بیمه کننده سرمایه‌گذاری خارجی در نیل به سرمایه‌گذاری پایدار با تاکید بر عملکرد میگا [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 44-69]

ه

 • هاشمی، سید محمد امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران [دوره 22، شماره 68، 1399، صفحه 85-110]

 • هداوند، مهدی حق بر شهر [دوره 22، شماره 70، 1400، صفحه 250-282]

ی

 • یوسفی، رویا ویروس کرونا و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی [دوره 22، شماره 67، 1399، صفحه 141-166]

login