نویسنده = گرجی ازندریانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 6
1. مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22054/qjpl.2019.24593.1603

حمیدرضا مقدسین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


2. رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی

دوره 20، شماره 62، بهار 1398، صفحه 293-320

10.22054/qjpl.2019.34808.1919

رضا نجفی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ علی تقی زاده


3. صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت

دوره 20، شماره 61، زمستان 1397، صفحه 151-177

10.22054/qjpl.2017.20794.1491

آرین قاسمی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدمحمدصادق احمدی


4. مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن

دوره 20، شماره 59، تابستان 1397، صفحه 9-32

10.22054/qjpl.2018.2717.1062

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ هدی مرتضوی


5. گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل

دوره 19، شماره 56، پاییز 1396، صفحه 59-82

10.22054/qjpl.2017.10684.1252

جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


6. بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی

دوره 17، شماره 50، بهار 1395، صفحه 9-35

10.22054/qjpl.2016.3964

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمانزاده نیمگزی