نویسنده = جباری، منصور
تعداد مقالات: 6
1. نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمینی هوانوردی

دوره 21، شماره 66، بهار 1399، صفحه 69-105

10.22054/qjpl.2019.40355.2098

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری؛ حسین رستم زاد


2. تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا

دوره 14، شماره 38، پاییز 1391، صفحه 101-118

منصور جباری؛ حسین تاج آبادی


4. شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما

دوره 8، شماره 18، بهار 1385، صفحه 19-47

منصور جباری


5. مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما

دوره 7، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 19-4

منصور جباری