تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

لیست داوران نشریه

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعید رضا ابدی
عادل ابراهیم پور اسنجان حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی استادیار، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علیرضا ابراهیم گل دانشگاه تهران
علیرضا ابراهیم گل (نهایی) استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
محمد امین ابریشمی راد استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهشید آجلی لاهیجی حقوق بین الملل دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمدصادق احمدی استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
مریم احمدی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
بهناز احمدوند دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
شجاع احمدوند دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا آدابی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمد آدمی دانش اموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
هادی آذری (دوم) استادیار، حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدعلی اردبیلی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد ارسطا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا آرش پور استادیار، گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهشید ارفع نیا دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران سرپرست فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
علی آزاددوین دانش اموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آزمایش استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه، تهران، تهران، ایران
کورش استوارسنگری استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
عباس اسدی ارتباطات دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید اسدزاده کارشناس مسئول حقوقی اداره مالیاتی استان البرز
رضا اسلامی دانشیار، گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهریار اسلامی تبار دانشیار، گروه حقوق دانشگاه عدالت، تهران، ایران
شاهین اسماعیل پور فداکار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
پرستو اسماعیل زاده دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داریوش اشرافی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مجتبی اشراقی آرانی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جبار اصلانی معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر، تهران، ایران
اصغر افتخاری استاد، علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
فاطمه افشاری استادیار، گروه حقوق عمومی، پژوهشکده قوه قضاییه ، تهران، ایران
کامران آقایی وکیل دادگستری
حسین آقایی جنت مکان دانشیار، گروه حقو ق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مسلم آقایی طوق دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
کیوان اقبالی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود البرزی ورکی حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران
مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید الهویی نظری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد امام استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
الهام امیری حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
باقر انصاری دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی انصاری دوم دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اسداله یاوری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ایرج بابایی دانشگاه علامه طباطبائی
مهناز بیات کمیتکی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهناز بیات کمیتکی (دوم) دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین بادامچی زاده دانشگاه تهران
حسن بادینی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی بالوی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر بی پروا دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
وحید بذّار حقوق بین الملل دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
علی براتی
ابراهیم برزگر استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد برزگر خسروی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، تهران، ایران
ماشاء اله بناء نیاسری استادیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مجید بنایی اسکویی حقوق عمومی استادیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید بهره مند استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد بهمنی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مسیح بهنیا گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
امین پاشا امیری دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه هومبولت برلین
آرین پتفت استادیار، گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی پیری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید رضا پرتو دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
خیراله پروین دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد پروین دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهرام پشمی
زینب پورخاقان
بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
منصور پورنوری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
عباس پورهاشمی حقوق بین الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا
کاوه پولادی استادیار، گروه حقوق دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
رضا تجرلو دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد تقی زاده حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
جواد تقی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
علی تقی زاده دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدقاسم تنگستانی حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباس توازنی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
احمدرضا توحیدی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی توکلی طبسی استادیار دانشگاه پیام نور
احسان جاوید استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه - مدیر گروه حقوق بین الملل، مراغه، ایران
محمد جواد جاوید استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
منصور جباری استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امین جعفری حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریدون جعفری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسن جعفری تبار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
میرقاسم جعفرزاده دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا جلالی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد جلالی حقوق عمومی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود جلالی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ناهید جوانمرادی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
توکل حبیب زاده استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمدکاظم حبیب زاده پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی
محمد حبیبی مجنده دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران
احمد حبیب نژاد دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی حدادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
به آذین حسیبی دکتر حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه
حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
سید علیرضا حسینی بهشتی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی حسنخانی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی وزارت امور خارجه
حسین حسینی کارنامی استادیار، گروه قران و حدیث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
محمد حسن وند قاضی دیوان عدالت اداری/دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران/ مدرس دانشگاه شاهد
حسن خسروی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسن خسروشاهی حقوق بین الملل دکتری حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
منیر خلقی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مهراب داراب پور استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهریار داشاب استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا دانش ناری حقوق عمومی دانشگاه تهران
علی دائی دکتری حقوق
علیرضا دبیرنیا استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران مدیر گروه آموزشی حقوق عمومی- دانشگاه قم
بابک درویشی استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ابوالفضل درویشوند استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی دشتی حقوق عمومی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا دلخوش حقوق بین الملل دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علرضا دیهیم استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
مهدی ذاکریان دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد ربیعی دانشیار، گروه حقوق موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، تهران، ایران
حبیب اله رحیمی حقوق شهروندی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب اله رحیمی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
قدرت الله رحمانی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رحمت الهی حقوق عمومی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
حسین رحمت الهی دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
منصور رحمدل استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
ولی رستمی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رستم زاد استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خلف رضایی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
صالح رضایی استادیار،گروه حقوق پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
علی رضایی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محبوبه رضایی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس، ایران
مهدی رضایی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رضازاده حقوق بین الملل استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
محمد جواد رضایی زاده دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،تهران، ایران
آزاد رضائی استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مصطفی رضائیان مهر کارشناس ارشد حقوقی/ شرکت ملی صادرات گاز ایران
فریبا رضی پور دانشیار، گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایراان
سید محمد حسن رضوی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهزاد رضوی فرد دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا رفیعی دکتری حقوق بین الملل،
محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد رنجبر استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران
سعید رهایی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران
روح اله رهامی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباسعلی رهبر دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی رهبر دانشیار، گروه قران و حدیث دانشگاه قرآن وحدیث، تهران، ایران
نوید رهبر استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ابراهیم رهبری حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر دوم دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حامد رهدارپور استادیار، گروه حقوق دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
مهدی زاهدی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا یزدانیان دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد زرشگی گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران
ستار زرکلام استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شاهد، تهران، ایران
شهرام زرنشان دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود زمانی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سورنا زمانیان وکیل پایه یک دادگستری وعضوکانون وکلای مرکز
مصطفی زین الدین مشاور، وکیل دادگستری مدرس دانشگاه
سید علی سادات اخوی استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهین سبحانی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
جواد سپهری کیا دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
راحله سیدمرتضی حسینی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اناهیتا سیفی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید جمال سیفی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
غلامعلی سیفی زیناب دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، پردیس فارابی
محمد سلطانی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی . حقوق عمومی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
صادق سلیمی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
حسن سواری
عبدالمجید سودمندی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زهرا سادات شارق حقوق بین الملل مرکز پژوهشی اقلیمی خزر-دانشگاه مازندران-بابلسر-ایران
سوده شاملو استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سعید شجاعی ارانی حقوق عمومی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خدیجه شجاعیان گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
امید شیرزاد حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد
محمدجواد شریعت باقری دانشیار، گروه حقوق بین المللل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
صادق شریعتی نسب دوم دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد شریف دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شریف دوم حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
حسین شریفی طرازکوهی حقوق بین الملل استاد، حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع) ، تهران، ایران
عبدالحسین شیروی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم شعاریان استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی شعبان نیا منصور استادیار،گروه حقوق عمومی- دانشکده حقوق- واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی-تهران - ایران
هدی شکیب منش دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید شکوهی مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی، تهران، ایران
عرفان شمس استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد شمسایی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی شهابی حقوق شهروندی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
آرامش شهبازی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دکتر محسن صادقی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی(موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاتم صادقی زیازی دانشیار، گروه حقوق ،دانشکده حقوق و الهیات،دانشگاه پیام نور،تهران ایران
جواد صالحی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
حمیدرضا صالحی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
اسداله صحرانورد وکیل دادگستری
علی صحرائیان اول وکیل دادگستری
علی صحرائیان دوم وکیل دادگستری
کیوان صداقتی حقوق عمومی استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ساسان صیرفی دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محیا صفاری نیا دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمد علی صلح چی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدیاسر ضیایی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
صادق ضیایی بیگدلی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی دوم استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آزاده السادات طاهری استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، تهران، ایران
محسن طاهری مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، ایران
سیدحسین طباطبائی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نسرین طباطبائی حصاری حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیرحسین طیبی فرد دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
فرهاد طلائی دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
آرمین طلعت گنگچین دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس طوسی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا ظاهری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
عبدالله عابدینی حقوق بین الملل عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
زهرا عامری استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
فیصل عامری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بیژن عباسی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید عباسی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا عباسی حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی دانش آموخته دکتری دانشگاه پیام نور
محمود عباسی دانشیار، گروه حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی عباسی سرمدی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بختیار عباس لو دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران
ایوب عبدی وکیل دادگستری
حسین عبداللهی استادیار، گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مهدی عبدالمالکی دانش آموخته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
محسن عبدالهی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محسن عبدالهی دوم دانشیار، گروه حقوق بن الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
آزاده عبداله زاده شهربابکی دانشکده مجازی حقوق دانشگاه شیراز
تهمینه عدالت جو حقوق عمومی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد، واحد تهران غرب ،تهران، ایران
اکبر عروتی موفق عضو هیئت علمی گروه معارف اسلام دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمید عزیزی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ستار عزیزی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
پوریا عسکری حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سجاد عسکری دانش آموخته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرامرز عطریان گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
عباسعلی عظیمی شوشتری استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، تهران، ایران
اسماعیل یعقوبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه هوانوردی چابهار، چابهار، ایران
مسعود علیزاده استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار، تهران، ایران
حمیدرضا علومی یزدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هدی غفاری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین غلامی دون استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضا کاشی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود فریادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
محمدمهدی فرقانی دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی فضائلی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
غلام نبی فیضی چکاب دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
علی محمد فلاح زاده دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یوسف قاسمی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حمید قنبری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد کاشانی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید کاظمی استادیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
علیرضا کاظمی ابدی وزارت دادگستری/معاون وزیر
عباس کاظمی نجف آبادی استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد کاکاوند دکتری حقوق بین الملل عمومی
کوروش کاویانی دانشیارگروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد کتابی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباسعلی کدخدایی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
ندا کردونی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
سیامک کریمی دکتری حقوق بین الملل ، استاد مدعو دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، تهران، ایران
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیامک کرم زاده استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
یحیی کمالی دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
فاطمه کیهان لو حقوق بین الملل استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
غلام حسن کوشکی استادیار، گروه حقوق جزا و جزم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرشاد گراوند حقوق بین الملل دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ایران
علی اکبر گلرو دانشیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
عصمت گلشنی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
حسن لطفی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
علیرضا مازاریان حقوق محیط زیست دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران
همایون مافی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
محسن محبی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عقیل محمدی استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
قاسم محمدی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
علیرضا محمدزاده وادقانی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریده محمدعلی پور دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد محمدی گرگانی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدهادی محمودی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زهرا محمودی کردی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غلامرضا مدنیان استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
حسن مرادی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فردین مرادخانی حقوق عمومی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
علی مرادزاده دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
حسن میرحسینی وکیل دادگستری
مرتضی مردیها دوم دانشیار، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد مرکزمالمیری استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سیدمصطفی میرمحمدی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید، قم، ایران
علیرضا مسعودی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
علی مشهدی حقوق اداری، حقوق تطبیق، حقوق اساسی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
محمد مظهری دوم استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
امیر مقامی استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی مقدم ابریشمی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا مقصودی استادیار ، گروه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه ، گیلان، ایران
حمیدرضا ملک محمدی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق منتی نژاد پیام نور-دیوان محاسبات
ناصرعلی منصوریان دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
غلامرضا موحدیان وکیل دادگستری
روح اله موذنی استادیار، حقوق عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسنعلی موذن زادگان دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدفضل اله موسوی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
مرتضی ناجی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مرتضی نجابت خواه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مجید نجارزاده هنجنی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی نجفی توانا استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
محسن نجفی خواه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
هیبت االه نژندی منش استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نیما نصرالهی شهری دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حامد نیکونهاد استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
حسین نواده توپچی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
علی نواری استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و حدمات اداری، تهران ،ایران
رحیم نوبهار دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جعفر نوری یوشانلویی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی هداوند مدرس دانشگاه
مهدی هداوند دوم استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی همتی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
محمد وارسته استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران
سید مجتبی واعظی حقوق عمومی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.شیراز.ایران
محمدجواد وزیری فرد دانشیار، گروه علوم قرانی و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران
محمد رضا ویژه دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرساعد وکیل استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن وکیلیان استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

لیست داوران سال 99

login