داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

لیست داوران نشریه

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعید رضا ابدی
علیرضا ابراهیم گل دانشگاه تهران
محمد امین ابریشمی راد استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سیدمحمدصادق احمدی استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
بهناز احمدوند دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
شجاع احمدوند دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا آدابی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمد آدمی دانش اموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدعلی اردبیلی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد ارسطا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا آرش پور استادیار، گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهشید ارفع نیا دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران سرپرست فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
علی آزاددوین دانش اموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آزمایش استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه، تهران، تهران، ایران
کورش استوارسنگری استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
عباس اسدی ارتباطات دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید اسدزاده کارشناس مسئول حقوقی اداره مالیاتی استان البرز
رضا اسلامی دانشیار، گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهریار اسلامی تبار دانشیار، گروه حقوق دانشگاه عدالت، تهران، ایران
شاهین اسماعیل پور فداکار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
پرستو اسماعیل زاده دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داریوش اشرافی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مجتبی اشراقی آرانی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جبار اصلانی معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر، تهران، ایران
اصغر افتخاری استاد، علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
فاطمه افشاری استادیار، گروه حقوق عمومی، پژوهشکده قوه قضاییه ، تهران، ایران
کامران آقایی
حسین آقایی جنت مکان دانشیار، گروه حقو ق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مسلم آقایی طوق دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
کیوان اقبالی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید الهویی نظری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد امام استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
الهام امیری دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
باقر انصاری دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی انصاری دوم دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اسداله یاوری
ایرج بابایی دانشگاه علامه طباطبائی
مهناز بیات کمیتکی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهناز بیات کمیتکی (دوم) دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین بادامچی زاده دانشگاه تهران
حسن بادینی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی بالوی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر بی پروا دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
علی براتی
ابراهیم برزگر استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد برزگر خسروی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، تهران، ایران
ماشاء اله بناء نیاسری استادیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مجید بنایی اسکویی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید بهره مند استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد بهمنی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مسیح بهنیا گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
آرین پتفت استادیار، گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مهدی پیری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید رضا پرتو دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
خیراله پروین دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد پروین دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زینب پورخاقان
بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
منصور پورنوری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سید عباس پورهاشمی موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات، تهران، ایران
کاوه پولادی استادیار، گروه حقوق دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
جواد تقی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
علی تقی زاده دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدقاسم تنگستانی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباس توازنی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
احمدرضا توحیدی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی توکلی طبسی استادیار دانشگاه پیام نور
محمد جواد جاوید استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
منصور جباری استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امین جعفری استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریدون جعفری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسن جعفری تبار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا جلالی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد جلالی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود جلالی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ناهید جوانمرادی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
توکل حبیب زاده استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمدکاظم حبیب زاده پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی
محمد حبیبی مجنده دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران
احمد حبیب نژاد استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی حدادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
به آذین حسیبی دکتر حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه
حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
سید علیرضا حسینی بهشتی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی حسنخانی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی وزارت امور خارجه
حسین حسینی کارنامی استادیار، گروه قران و حدیث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
محمد حسن وند قاضی دیوان عدالت اداری/دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران/ مدرس دانشگاه شاهد
حسن خسروی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منیر خلقی مدیر امور بین المللی و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مهراب داراب پور استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهریار داشاب استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دائی دکتری حقوق
علیرضا دبیرنیا استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران مدیر گروه آموزشی حقوق عمومی- دانشگاه قم
بابک درویشی استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ابوالفضل درویشوند استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی دشتی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علرضا دیهیم استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
مهدی ذاکریان دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد ربیعی
حبیب اله رحیمی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب اله رحیمی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
قدرت الله رحمانی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رحمت الهی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین رحمت الهی دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
منصور رحمدل استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
ولی رستمی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رستم زاد استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خلف رضایی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
صالح رضایی استادیار،گروه حقوق پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
محبوبه رضایی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس، ایران
مهدی رضایی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رضازاده استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مصطفی رضائیان مهر کارشناس ارشد حقوقی/ شرکت ملی صادرات گاز ایران
فریبا رضی پور دانشیار، گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایراان
سید محمد حسن رضوی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهزاد رضوی فرد دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا رفیعی دکتری حقوق بین الملل،
محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد رنجبر استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران
سعید رهایی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران
روح اله رهامی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباسعلی رهبر دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی رهبر دانشیار، گروه قران و حدیث دانشگاه قرآن وحدیث، تهران، ایران
نوید رهبر استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ابراهیم رهبری حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر دوم دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی زاهدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا یزدانیان دانشگاه اصفهان
محمد زرشگی گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران
ستار زرکلام استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شاهد، تهران، ایران
شهرام زرنشان دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود زمانی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سورنا زمانیان وکیل پایه یک دادگستری وعضوکانون وکلای مرکز
مصطفی زین الدین مشاور، وکیل دادگستری مدرس دانشگاه
سید علی سادات اخوی استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهین سبحانی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
راحله سیدمرتضی حسینی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اناهیتا سیفی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید جمال سیفی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
غلامعلی سیفی زیناب دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، پردیس فارابی
محمد سلطانی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
صادق سلیمی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
حسن سواری
عبدالمجید سودمندی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سوده شاملو استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سعید شجاعی ارانی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدجواد شریعت باقری دانشیار، گروه حقوق بین المللل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
صادق شریعتی نسب دوم دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد شریف دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شریف دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
حسین شریفی طرازکوهی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عبدالحسین شیروی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم شعاریان استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی شعبان نیا منصور استادیار،گروه حقوق عمومی- دانشکده حقوق- واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی-تهران - ایران
هدی شکیب منش دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید شکوهی مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی، تهران، ایران
عرفان شمس استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد شمسایی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی شهابی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
آرامش شهبازی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دکتر محسن صادقی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی(موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاتم صادقی زیازی دانشیار، گروه حقوق ،دانشکده حقوق و الهیات،دانشگاه پیام نور،تهران ایران
جواد صالحی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
اسداله صحرانورد
علی صحرائیان اول وکیل دادگستری
علی صحرائیان دوم وکیل دادگستری
کیوان صداقتی استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ساسان صیرفی دوم دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محیا صفاری نیا دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمد علی صلح چی
سیدیاسر ضیایی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
صادق ضیایی بیگدلی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی دوم استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آزاده السادات طاهری استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، تهران، ایران
محسن طاهری
سیدحسین طباطبائی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نسرین طباطبائی حصاری استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد طلائی دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
آرمین طلعت گنگچین دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس طوسی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا ظاهری دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
زهرا عامری استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
فیصل عامری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بیژن عباسی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید عباسی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود عباسی دانشیار، گروه حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی عباسی سرمدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بختیار عباس لو دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران
حسین عبداللهی استادیار، گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مهدی عبدالمالکی دانش آموخته حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن عبدالهی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محسن عبدالهی دوم دانشیار، گروه حقوق بن الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید عزیزی
ستار عزیزی 1 دانشگاه بوعلی سینا
پوریا عسکری دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی عظیمی شوشتری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
اسماعیل یعقوبی
مسعود علیزاده استادیار دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار
حمیدرضا علومی یزدی دانشگاه علامه طباطبائی
هدی غفاری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین غلامی دون استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضا کاشی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود فریادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدمهدی فرقانی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ارتباطات
مصطفی فضائلی عضو هیأت علمی دانشگاه قم دانشیار کروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق
غلام نبی فیضی چکاب عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علی محمد فلاح زاده عضوهیات علمی
یوسف قاسمی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد هادی قبولی درافشان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید قنبری دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر قنبری جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جواد کاشانی
حمید کاظمی
عباس کاظمی نجف آبادی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد کاکاوند
کوروش کاویانی دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد کتابی
عباسعلی کدخدایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ندا کردونی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سیامک کریمی استاد مدعو دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فاطمه کیهان لو
غلام حسن کوشکی 12 دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ایران
علی اکبر گلرو دانشیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
عصمت گلشنی دانش آموخته دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تهران، ایران
حسن لطفی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
همایون مافی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
محسن محبی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عقیل محمدی استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
قاسم محمدی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
علیرضا محمدزاده وادقانی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریده محمدعلی پور دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد محمدی گرگانی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدهادی محمودی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زهرا محمودی کردی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غلامرضا مدنیان استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
حسن مرادی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فردین مرادخانی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
علی مرادزاده دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
حسن میرحسینی
مرتضی مردیها دوم دانشیار، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد مرکزمالمیری استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سیدمصطفی میرمحمدی حقوق بین الملل دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید، قم، ایران
علیرضا مسعودی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
علی مشهدی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
محمد مظهری دوم استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
امیر مقامی استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی مقدم ابریشمی دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا ملک محمدی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ناصرعلی منصوریان دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
غلامرضا موحدیان استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه
روح اله موذنی استادیار، حقوق عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسنعلی موذن زادگان دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدفضل اله موسوی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
مرتضی ناجی
مرتضی نجابت خواه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مجید نجارزاده هنجنی مدیر گروه حقوق و حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی حسین نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی
علی نجفی توانا
هیبت االه نژندی منش عضو هیدت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نیما نصرالهی شهری فارغ التحصیل دکتری
حامد نیکونهاد استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم
حسین نواده توپچی
علی نواری استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی
رحیم نوبهار دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده حقوق
جعفر نوری یوشانلویی دانشگاه تهران
مهدی هداوند مدرس دانشگاه
مهدی هداوند 123456 دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی همتی
مجتبی واعظی
محمدجواد وزیری فرد دانشیار، گروه علوم قرانی و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران
محمد رضا ویژه دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرساعد وکیل استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن وکیلیان استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران