سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 7-23

چکیده
  از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 7531،موضوع افغانستان یکی از مسائل‌ و موارد مهم سیاست خارجی آن بوده است.با این همه،جایگاه و اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران یکسان نبوده است.بلکه با توجه به تحولات داخلی افغانستان، منطقه‌ای و بین المللی دستخوش تغییر شده است.به گونه‌ای که در برخی مواقع به علت بروز بحران‌های شدید و عمیق در این ...  بیشتر

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری

حسین پور احمدی؛ محمد رضا موسوی نیا

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 23-53

چکیده
  سیاست خارجی امریکا در خاور میانه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 1002 را می‌توان از منظر رویکردها یا نظریه‌های روابط بین الملل توضیح داد و فهمی از آن بدست آورد.اما آن‌ رویکرد یا نظریه‌ای می‌تواند فهم بهتری از عملکرد این کشور در خاور میانه ارائه دهد که‌ شاخص‌های هستی شناسه‌ی آن کمترین میزان تناقض و بیشترین تطبیق را با عملکرد امریکا داشته ...  بیشتر

چارچوب تئوریک نظام بین المللی و منافع ملی

حسین دهشیار

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 53-75

چکیده
  رفتار بازیگران در صحنه بین الملل در خلاء شکل نمی‌گیرد.عوامل و نیروهای فراوانی‌ وجود دارند که در شکل دادن به رفتار از اعتبار برخوردار هستند.رفتار بازیگران دولتی،ملی و فراملی تا حدود وسیعی متأثر از ملاحظات داخلی و بین المللی است.رفتار دارای ابعاد داخلی و بین المللی است که البته این دو دارای وزن یکسان نمی‌باشند.مهمترین عامل داخلی‌ ...  بیشتر

جهانی شدن و تکثر فرهنگی

شجاع احمدوند

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 75-99

چکیده
  جهان امروز با دو وضعیت ظاهرا متعارض روبه روست: از یک سو شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمینیست ها، طرف داران حفظ محیط زیست و ... است که رفتار، عقاید و شیوه های زندگی و فرهنگ متفاوتی از فرهنگ مسلط جامعه ارایه می کنند و درگیر منازعه ای بزرگ تر بر سر شناسایی(recognition) هویت و تفاوت خود هستند. از سوی ...  بیشتر

«ریچارد رورتی» و لیبرالیسم بدون بنیان

سیدمحمدعلی تقوی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 99-117

چکیده
  هدف اصلی ریچارد رورتی فیلسوف پست مدرن آمریکایی آن است که لیبرالیسم را به گونه ای تبیین کند که با اندیشه های پست مدرن در عصر تکثر و عدم ایقان سازگار جلوه کند. همانند سایر متفکران پست مدرن، وی بر آن است که مفاهیم بنیادین سنتی فلسفه مانند «حقیقن محض»، «طبیعت انسان» یا «طبیعت جهان» تصنعی هستند. اما به نظر او، این تمایل به ...  بیشتر

حکومت در اندیشه سیاسی مهدی بازرگان

مسعود غفاری؛ علی محمدزاده

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 117-135

چکیده
  حکومت در اندیشه سیاسی بازرگان برایندی از مبانی دینی و فکری اندیشه او و متاثر از تحولات حوزه اجتماعی و سیاسی دورانش بوده است. در بررسی آرا و اندیشه های بازرگان به دو نوع حکومت: دموکراسی مبتنی بر دین و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بر می خوریم که در عین دارا بودن اشتراکات فراوان، تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. بازرگان در چارچوب ایدیولوژی ...  بیشتر

صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز

سیدعلی محمودی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، صفحه 135-176

چکیده
  اندیشه های ایمانویل کانت در باب صلح پایدار، بر پایه پیش زمینه ها و شرط های قطعی صلح و تفاهم میان ملت ها و دولت ها، ترکیبی از ایده های واقع گرایانه مانند «فدراسیون دولت های آزاد» و هم چنین ایده هایی است که هر چند تحقق آنها آسان به نظر نمی رسد، اما می تواند انگیره ساز پیشرفت نوع بشر در آینده باشد. ایده «جامعه جانشهری» کانت، پس ...  بیشتر