متدولوژی حقوق بین المللی

محمد رضا ضیایی بیگدلی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 7-19

چکیده
  متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بین‌الملل است.متدولوژی حقوق بین‌الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین‌الملل از آنها استفاده می‌شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین‌الملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما

منصور جباری

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 19-4

چکیده
    در حمل نقل هوایی بین‌المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است.تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.هواپیما تابعیت کشوری دارد که در آنجاثبت می‌گردد.هر هواپیمایی که در حمل و نقل بین‌المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود.چه ...  بیشتر

نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران

ایرج بابائی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 45-83

چکیده
  این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق‌دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می‌کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می‌دهند ...  بیشتر

بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

محمدرضا پاسبان

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 83-115

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت ...  بیشتر

پیش‌ بینی نقض قرارداد

حبیب الله ر حیمی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 115-145

چکیده
  یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که اجرای تعهدات خود ...  بیشتر

حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

سید قاسم زمانی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 145-187

چکیده
  وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز ...  بیشتر

بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

علیرضا حجت زاده

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 187-213

چکیده
  از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل ...  بیشتر

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

محمد شریف

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 213-249

چکیده
  یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی ...  بیشتر

حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری

جلال مصلحی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 249-283

چکیده
  داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی‌توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ...  بیشتر

حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

آزاد سیدی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، صفحه 283-317

چکیده
    مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد ...  بیشتر