نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی(دبی).

2 استاد بازنشسته- گروه حقوق عمومی-دانشکده حقوق – دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران استاد تمام دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است.این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق وآزادی های بنیادین بشری است.با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس نمود.اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول ضامن کیفیت قوانین(شفافیت، و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی(برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا" مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی پژوهش حاضر است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات وآرای دادگاههای یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت ، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Approach Of International Criminal Tribunals For Former Yugoslavia And Rwanda To The principle of Legal security.

نویسندگان [English]

  • vahid salehi 1
  • Mohammad Hashemi 2
  • S.Ghasem Zamani 3

1 The islamic Azad University of The United Arabi Emirate branch(Dubia),Department of Law.

2 Retired Full Prof. Department of Public Law. Faculty of Law .University of Shahid Beheshti. Tehran. Iran. Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch

3 Professor, Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The principle of the legal security is one of the important principles of the public law and the criteria of the rule of law.This principle which has been introduced from domestic law into international law is contains a range of guarantees and protections related to the right of fundamental human freedoms.Following the outbreak of domestic and international armed conflict in the 1990s in the former Yugoslavia and Rwanda, The UN Security Council called for an end to violence and the establishment of peace, security and justice in those territories and in the international arena, established ICTY& ICTR .The most important religious and protective aspect of legal security in the statutes and rules and regulations related to the mentioned courts is clearly evident in the forms of principles guaranteeing the quality of laws and principles protecting individual rights.How these courts play a role in establishing legal security is main issue of the present study. examining this principle and its criteria and analyzing the decisions and rulings of the mentioned courts in applying the sub- principles resulting from the category of legal security ,indicates the prominent role of these international judicial institutions in strengthening, developing and establishing the principle of legal security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Security
  • International Criminal Tribunals
  • Transparency
  • Innocence
  • Ease of access to laws