آدرس فصلنامه: تهران، انتهای همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

تلفن تماس:  48392482

نمابر: 48392482

 ایمیل allamehjournal@gmail.com

 

مدیر داخلی فصلنامه ( امامی) 

 

ساعت تماس: 12-10


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image