نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین‌المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی‌های بسیار، با استقبال تامین‌کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین‌المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی‌های کنوانسیون ژنو، چالش‌های فوق‌الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین‌المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب‌نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه‌های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله‌ استدلال شده است که این نتیجه‌ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله‌ی این سند بین-المللی را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Excellent Principles of “Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipments (2001)” with Regard to Aircraft Finance

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani

چکیده [English]

Aircraft finance has been followed with various legal challenges in international venue as a result of the aircraft natural characteristics; so that financiers have always faced with risk of non-recognition of thier rights or related privilages or denial of or inefficient exercise of of their remedies in relation to the aircraft by other countries. The first international effort for solving the said problems was realized in Geneva Convention on International Recognition of Rights in Aircraft(1948) but due to its deficiencies did not obtain the financiers’ acceptance. Consequently another deal was necessarry to minimize the above-said challenges further to removal of the Geneva deficiencies. This purpose was realized in Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipments after half of a century in 2001. Experts believe that Cape town Convention has produced more clarity and certainty in aircraft finance and consequently has made increase of its availability and reduction of its expenses. This article has argued that the said results come from six legal principles which are inferrable out of the provision of the Cape town convention and form its fundamentals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • cape town
  • finance
  • aircraft
  • security interests
الف) فارسی
-           اشراقی آرانی، مجتبی، (1394)، حقوق تأمین مالی هواپیما، چاپ نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-           اشراقی آرانی، مجتبی، (1393)، ضوابط حقوقی تأمین مالی معاملات راجع به هواپیما، رساله جهت اخذ درجه دکتری در گرایش حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-           شمس، عبدالله، (1385)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ششم، تهران: انتشارات دراک.
 
ب) انگلیسی
- Devinsky, Peter, (2008), Speedy Relief? The Default Remedies as Set out in the Cape Town Convention and the Aircraft Protocol, Thesis for Degree of LLM, McGill University, Montreal August.
 
-            Downs, Nettie, (2014), “Taking Flight from Cape Town: Increasing Access to Aircraft Finance”, University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 35.
 
-            Goode, Roy, (2002), “The Capetown Convention on International Interests in Mobile Equipment: A Driving force for International Asset-based Financing”, Unification Law Review.
 
-            Mooney, C, (2004), “Insolvency Law as Credit Enhancement: Insolvency-related Provisions of the Cape Town Convention and the Aircraft Equipment Protocol”, 13 Int Insol Rev.
 
-            Wang, Yan, (2000), “Evolution of Aircraft Finance Law, Consideration of UNIDRIOT Reform Project Relating to Aircraft Equipment”, Thesis for Degree of Master of Law, Faculty of Law McGill University.
 
-            Weber, Ludwig & Silverio Espinola, (1999), “The Development of a New Convention Relating to International Interests in Mobile Equipment in Particular Aircraft Equipment: A joint ICAO-Unidroit Project”, 2 Unification Law Review.
 
-            Wool, Jeffry, (1999), “The Next Generation of International Aviation Finance Law; an Overview of the Proposed Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment as Applied to Aircraft Equipment”, U. Pa. Journal of International Economics and Law, Vol. 20.
 
 
-            Zwieten, Kristin van, (2012), “The Insolvency Provisions of the Cape Town Convention and Protocols: Historical and Economic Perspectives”, Capetown Convention Journal, September.