نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می‌شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می‌نماید. پیش‌بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می‌آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی‌توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش‌بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sanction Committee 1737 and Joint Commission in Light of Implementation of Joint Comprehensive Plan of Action: Terminating or Suspending?

نویسندگان [English]

  • Abdollah Abedini 1
  • Zahra Sadat Sharegh 2

1 Assistant Professor of International Law at Farabi College, University of Tehran

چکیده [English]

The conclusion of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) has made significant changes in the process of discussions about Iran’s nuclear program in Security Council. One of these important changes was alternation of SC’s approach about Sanction Committee 1737. The content of resolution 2231(2015) indicated the end of the task of the Sanction Committee would be coincided with the revocation of sanctions. Yet, some of the sanctions will be continued until the termination of resolution 2231, and having supervision on them would be necessary. Prospect of establishment of a Joint Commission in JCPOA, with same tasks as the Sanction Committee 1737, has created doubts about elimination of Sanction Committee 1737 . As long as there is a sanction, deviation from them requires reaction and this reaction is often means putting the related person’s name in sanction list. However, this is an exclusive right of SC. Therefore, the resolution 2231(2015) has provided some provision according to which the SC alongside the joint commission would supervise on implementation of the commitment and take all necessary measures. This article will discuss about the process of eliminating of the sanction committee 1737 and granting some of its powers to the joint commission of JCPOA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)"
  • "Resolution 2231"
  • "Sanction Committee 1737"
  • "Joint Commission"
  • "Security Council"
الف) فارسی
کتاب
-           موسی‌زاده، رضا، (1389)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، چاپ اول، تهران: میزان.
-           فلسفی، هدایت الله، (1391)، حقوق بینالملل معاهدات، ویراست سوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
 
ب) انگلیسی
Books
-            De Wet, Erika, (2004), The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hart Publishing, UK.
 

-            Farrell, Jeremy Matam, (2005), United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press.

 

-            Genser, Jared and Kate Barth, (2014), Targeted Sanctions and Due Process of Law, in, Jared Genser (ed), The United Nations Security Council in the Age of Human Rights, Cambridge University Press.
 

-            Tzanakopoulos, Antonios, (2011), Disobeying the Security Council: Countermeasures Against Wrongful Sanctions, Oxford University Press.

 
Articles
-            Ryan, Astrid Forberg, (2014), “Sanction Implementation and the UN Security Council: The Case for Greater Transparency”, Columbia International Affairs Online, 2014, at: www.ciaonet.org
 
Document
-            A/RES/60/288(20September 2006).
-            Civil and Political Covenant (1966).
-            Human right Declaration (1948).
-            Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (14 July 2015).
-            S/2006/997.
-            S/2015/550 (20 July 2015).
-            S/PRST/2001/14 (15 May 2001).
-            S/PRST/2006/28 (22 Jun 2006).
-            S/PV.7488 (15 July 2015).
-            S/RES/1730 (19 December 2006).
-            S/RES/1803 (3 March 2008).
-            S/RES/2049 (7 June 2012).
-            S/RES/2105 (5 June 2013).
-            S/RES/2159 (9 June 2014).
-            S/RES/2224 (9 June 2015).
-            S/RES/2231 (20 July 2015).
-            SC/RES/1132 (8 October 1998).
-            SC/RES/1343 (7 March 2001).
-            SC/RES/1521(22 December 2003).
-            SC/RES/1737 (27 December 2006).
-            SC/RES/1747 (24 March 2007).
-            SC/RES/1929 (9 June 2010).
-            SC/RES/1940 (29 September 2010).
-            SC/RES/1984 (9 June 2011).
-            SC/RES/958 (13 April 1995).
-            Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Martin Scheinin, UN Doc. A/HRC/16/51, 22 December 2010.
 
Website
-            http://www.un.org/en/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions_and_other_committees.shtml.
-            https://www.globalpolicy.org/component/content/article/202/41761.html.
-            http://www.un.org/sc/committees/.
-            http://www.un.org/sc/committees/1737/panelexperts.shtml.
-            www.securitycouncilreport.org.