نویسنده = ابوالقاسم طاهری
تعداد مقالات: 1
1. موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

دوره 7، شماره 14، تابستان 1384، صفحه 21-55

ابوالقاسم طاهری