نسبت سنجس عقلانیت در سیره سیاسی-اجتماعی پیامبر (ص) با عقلانیت ابزاری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Furthermore gauge than rationality in political - social Prophet ( PBUH ) with rationality Maḥjūb

نویسندگان [English]

  • abasali rahbar 1
  • atefe ansari 2